Makro in Tsjechische handen?

De Tsjechische miljardair Daniël Kretinsly heeft een bod gedaan op Metro dat onder meer eigenaar is van de Makro. Het Duitse bedrijf is in het moederland ook de belangrijkste groothandel op het gebied van levensmiddelen. Het bod waardeert Metro op € 5,8 miljard. Metro heeft het al een tijdje moeilijk. Dat is begonnen nadat het bedrijf de divisie voor elektronica heeft afgesplitst. Hiertoe behoorde onder andere Mediamarkt. Sindsdien is het bedrijf bezig met een transformatie waarbij de Chinese activiteiten zullen worden verkocht en ook andere landen onder de loep worden genomen. Kretinsky zei dat volgens hem Metro aan alle voorwaarden voldoet om weer een succesvol bedrijf te worden. Hij merkte daarbij op dat het niet zijn bedoeling is om filialen te sluiten of grote banenreducties voor ogen te hebben. Dat er wel veranderingen nodig zijn, sprak volgens hem ook vanzelf. Volgens mededeling heeft een grote aandeelhouder van Metro – Haniel Finance- al een overeenkomst gesloten met Kretisky. Hierbij gaat het om een belang van 15%. Ook zouden er gesprekken zijn met andere aandeelhouders die gezamenlijk over 15% van de aandelen beschikken.

Online beleggen bij Markets.com

Het bestuur wijst het bod resoluut af

Het bestuur van Metro heeft inmiddels geprikkeld gereageerd op het ongevraagde bod. Met een bedrag van € 5,8 wordt Metro zeer duidelijk ondergewaardeerd, is het standpunt. Omdat de zaak daarmee nog niet beklonken lijkt, heeft u als belegger eventueel nog tijd om te profiteren van de uitkomst van deze potentiële overname. Dat kan via een van de betrouwbare online brokers op deze site.

Metro merkte ook op dat het bedrijf pas uitgebreider in kan gaan op het bod als ze dit ook officieel zou ontvangen. Ook merkte het bedrijf op niet op de hoogte te zijn van de de overeenkomst met grootaandeelhouder Haniel Finance

Daniël Kretinsky, eigenwijs en selfmade

Kretinsky werd op 9 juli 1975 geboren in Tsjechië en studeerde rechten. Na een aantal jaren in de juridische wereld werkzaam te zijn geweest richtte hij EP Holding op waarin hij ook grootaandeelhouder werd. Door het succes van het bedrijf werd hij de eerste Tsjechische miljardair. Hij is onder meer eigenaar van voetbalclub Sparta Praag. Daarnaast heeft hij grote belangen in de Tsjechische media en is uitgever van de meest gelezen krant in het land: Blesk.

In Tsjechië wordt hij bewonderd om zijn daadkracht en succes. Dat Kretinsky ook bijzonder eigenwijs kan zijn, bleek uit diverse conflicten met de Tsjechische overheid, waarbij hij de inzet van de media niet schuwde.

Hoge Raad vindt spaartaks oneerlijk

De kogel is uiteindelijk door de kerk en de Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan in de zaak van de vermogensrendementsheffing. Over deze kwestie wordt al vele jaren geprocedeerd en eigenlijk had men in de juridische wereld niet het idee dat de Bond voor Belastingbetalers een positieve uitspraak zou mogen verwachten. Hiervoor moet de rechter immers op de stoel van de wetgever plaats nemen, was de algemene opinie. Toch was het hoogste rechtscollege erg duidelijk in de uitspraak.

Online beleggen bij Markets.com

Onmogelijk rendement met online beleggen

Volgens de rechters was het onmogelijk om in 2013 en 2014 een rendement te halen van 4% zonder veel risico te moeten nemen. En daar is de vermogensrendementsheffing nu juist op gebaseerd. De overheid heeft gekozen een vaste en rechtvaardig heffing in te voeren op opbrengsten van vermogen. Deze heffing is bepaald op 30% van 4% op het vermogen, omdat een dergelijk percentage mogelijk moest zijn voor iedereen die een vermogen zou bezitten boven een bepaalde vrijgestelde grens (circa € 20.000). In de praktijk werd bij invoering van de heffing het percentage gebaseerd op spaarrente van direct opeisbare tegoeden. Na 2014 is de spaarrente overigens nog lager geworden en is de onrechtvaardigheid van de belasting in box 3 alleen maar groter geworden.

Een overwinning zonder financiële gevolgen

De uitspraak van de Hoge Raad heeft overigens geen directe gevolgen voor spaarders en beleggers. Het rechtscollege heeft de wetgever wel aangespoord om een einde te maken aan deze onrechtvaardige belastingheffing maar de belastingbetaler niet echt een kans geboden om ook eerder betaalde heffing terug te eisen. En het is al jaren ook in Den Haag bekend dat de regeling ongewenste resultaten heeft opgeleverd. De laatste wijziging in de vermogensrendementsheffing heffing vond plaats volgens het beruchte systeem dat deze budgetneutraal moest zijn. Dat betekende dat er een verschuiving plaats vond waarbij een groter vermogen zwaarder werd belast dan een klein vermogen. De basisgedachte hierbij was dat het eenvoudiger is om meer rendement te maken met een groot vermogen. Ook dit uitgangspunt zal beslist door de belastingrechter getoetst gaan worden.

Sparen of beleggen?

De regering heeft toegezegd om in 2020 te komen met voorstellen om de vermogensrendementsheffing te verbeteren en de grondslag meer te baseren op de werkelijke opbrengsten van het vermogen. Hoe een dergelijke regeling eruit zal komen te zien en wat dit gaat betekenen voor beleggers is nog volledig onduidelijk. Wilt u als spaarder overstappen op beleggen dan zijn er ook voor u de betrouwbare online brokers op deze site.

Met zekerheid miljonair worden? Beleg dan 30 jaar lang!

Het lijkt op de kopregel van een wat dubieuze advertentie die beginnende beleggers wil verlokken om een investering te doen in een fonds waarvoor een ervaren belegger de wenkbrauwen optrekt. Maar in feite is het een uitspraak van belegger Ron Baron. Zelf is hij ongeveer $ 26 miljard waard en dat heeft hij bij elkaar gescharreld door met name ondergewaardeerde aandelen te kopen en die gemiddeld gedurende 14 jaar vast te houden. Baron gelooft dus beslist in beleggen op lange termijn.

Online beleggen bij Markets.com

Samengestelde interest maar dan anders

Als u volgens het systeem van Baron miljonair wilt worden in 30 jaar hoeft u geen beleggingsexpert te zijn of ingewikkelde beleggingsconstructies op te zetten. U dient gewoon te beginnen met beleggen en dat blijven doen, jaar in, jaar uit. Als u iedere maand € 500 kunt missen om aandelen te kopen is dat genoeg om na 30 jaar een miljoen bij elkaar te sprokkelen. Daarbij moet u dan ongeacht of de beurs stijgt of daalt iedere maand datzelfde bedrag van € 500 in aandelen steken. In de slechtere periodes krijgt u gewoon meer aandelen voor uw geld en dat betaalt zich later weer uit. Een belegger die op 25-jarige leeftijd begint, kan zich dus ruim voor zijn of haar pensioen al miljonair noemen door dit advies te volgen. De gedachte van Baron is uiteraard gebaseerd op het bijzondere effect dat door Einstein de grootste kracht in het universum is genoemd: samengestelde interest. De beurs heeft sinds haar bestaan een gemiddeld rendement laten zien van 7%. Gedurende een periode van 30 jaar levert u dat een miljoen op indien u iedere maand € 500 kunt missen om te beleggen.

De Dow Jones gaat naar 1.000.000

Deze uitspraak komt van een andere superbelegger: Warren Buffet. Hij spreekt dan wel over een periode van 100 jaar, die hij zelf beslist niet meer zal uitzitten. Baron vindt dat nog te laag ingeschat omdat hiervoor ‘slechts’ een jaarlijkse stijging nodig is van gemiddeld 5%. Hij denkt zelf dat de index al op 500.000 komt binnen 50 jaar. Als belegger hoort u dergelijke berichten natuurlijk graag, ook als u ze met een korrel zou moet nemen. Immers, resultaten uit het verleden… In hoeverre Baron zijn scherpte nog niet heeft verloren, kunt u wellicht toetsen aan de resultaten van Tesla. De miljardair gelooft heilig in dit bedrijf en denkt dat het op korte termijn zal uitgroeien tot een van de grootste ter wereld. Miljonair worden, kunt u ook proberen door te beleggen bij de betrouwbare online brokers op deze site.

Cybersecurity, een zekerheidje voor beleggers?

Het internet is uitgegroeid tot meer dan zomaar een infrastructuur. Het is in feite de slagader geworden van onze huidige maatschappij. Kunt u zich de afgelopen tijd een dag herinneren dat u geen gebruik heeft gemaakt van het wereldwijde web? En indien u dit zelf niet heeft gedaan, zal dat voor u zijn gedaan om een dienst voor u te verrichten. Misschien zonder dat u het hebt gemerkt. De providers of kabelmaatschappijen investeren constant enorme bedragen om het net sneller te maken en continuïteit te garanderen. Maar er zijn net als in alle andere sectoren van onze maatschappij ook kwaadwilligen die van de snelweg willen profiteren door geld of informatie te stelen. De cybersecurity bedrijven zijn dag en nacht bezig om de digitale snelweg veilig te houden.

 

Online beleggen bij Markets.com

Cybersecurity, een overheidstaak?

De overheid maakt steeds meer gebruik van het internet om in contact te komen en te blijven met haar burgers. Het wereldwijde web is immers zeer geschikt om grote hoeveelheden gebruikers te bereiken en informatie te delen en te ontvangen. Vaak is dit informatie die zeer vertrouwelijk is. De vele miljoenen inkomstenbelastingaangiften zijn hiervan een voorbeeld. Maar het is ook duidelijk dat de overheid, evenmin als grote en minder grote bedrijven, in staat is om cybersecurity te realiseren voor haar activiteiten op het net. Er moeten dus budgetten worden vrijgemaakt voor een constante verversing van de beveiliging.

Het onafhankelijke bureau Cybersecurity verwacht dat de komende jaren de markt voor cybersecurtiy zeker met 15% per jaar gaat groeien. Momenteel wordt er jaarlijks al $ 200 miljard besteed aan digitale veiligheid. Hierbij merkt het instituut nog op dat hierin niet meegenomen is de extra stijging die mag worden verwacht als het Internet of Things verder wordt uitgerold. Juist het gebruik van het net voor essentiële infrastructuur zoals bruggen, stuwdammen en stadsverlichting zal de noodzaak van beveiliging nog doen toenemen.

Een paar toppers op het gebied van cybersecurity

Als belegger moet u voor de toppers op dit gebied in de VS en Japan zijn. CyberArk Security in de Verenigde Staten werkt voor de zakelijk markt en is daar erg succesvol. In de afgelopen maanden liet de koers een stijging zien van bijna 100%. FFRI Inc ontwerpt software voor cybersecurity die wereldwijd wordt gebruikt. Het Japanse bedrijf biedt ook consultancy. De koersstijging bedroeg het afgelopen jaar bijna 25%.

Cybersecurity is een relatief nieuwe sector die in iedere aandelenportefeuille thuishoort. Bij de betrouwbare online brokers op deze site kunt u terecht voor diverse beleggingsproducten op dit gebied.

 

 

Goud, veilige haven met risico’s

Beleggers in Nederland zijn voor ongeveer € 50 miljoen gedupeerd toen zij een voordeeltje dachten te behalen bij de aankoop van fysiek goud. De klant zou bij aankoop een korting krijgen van 10% op de geldende goudprijs bij een termijntransactie via een Afrikaanse goudmijn. De levering zou 10 maanden duren. Inmiddels heeft de FIOD een inval gedaan op basis van de verdenking van beleggingsfraude. Slechts een klein deel van het ingelegde geld is geïnvesteerd in een kleine goudmijn. Er werd beslag gelegd op 12 auto’s, twee panden, een aantal bankrekeningen en diverse wapens. Naar verwachting zullen de gedupeerden slechts een zeer beperkt deel van de ingelegde middelen terugzien. Het is weer een duidelijke waarschuwing om niet te vertrouwen op ondoorzichtige aanbiedingen in een markt die dit soort voordeeltjes niet kent.

Online beleggen bij Markets.com

Beleggers vluchten in goud

Al meerdere dagen achtereen toont de prijs van het goud een stijgende tendens. Sinds duidelijk werd dat het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten lijkt te escaleren is er onzekerheid ontstaan op de beurzen. Een andere veilige haven – de Amerikaanse dollar- bood deze keer ook geen soelaas. Terwijl de dollar al een tijdje in waarde daalt, zet goud de opmars verder voort. Op de Comex-beurs staat goud op de hoogste prijs sinds 20 februari van dit jaar. In januari van dit jaar ging goud gedurende 11 dagen achtereen omhoog. Het is de vraag of de huidige stijging die reeks gaat overtreffen. Dat goud nu weer als veilige haven wordt gezocht in onzekere tijden wordt volgens de experts veroorzaakt door het feit dat eerder de dollar telkens veerkracht vertoonde. Omdat de verwachting is afgenomen dat er een verdere renteverhoging zal volgen in de VS lijkt de dollar deze keer niet te profiteren van de problemen tussen de beide economische supermachten. ABN Amro verwacht dat goud op korte termijn de prijs van $ 1.400 per ounce zal overtreffen.

Goldmans Sachs voorspelde al eerder een stijging van de goudprijs

Aan het begin van 2019 wezen de grondstoffenspecialisten van de Amerikaanse zakenbank op de kansen voor beleggers in het edelmetaal goud. Vooral de recessievrees door de afnemende groei van de wereldeconomie werd daarbij als reden genoemd. Maar het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten en een mogelijke verzwakking van de dollar werden als oorzaken aangestipt. Het koersdoel werd toen gesteld op $ 1.425. Vooral in India en China gaan consumenten dan op zoek naar de zekerheid van fysiek goud. Bij de betrouwbare online brokers op deze site kunt u ook kiezen voor het beleggen in grondstoffen waaronder goud.

 

Beleggen en de Twitter-cultuur

Het lijkt er steeds meer op dat Huawei alle internationale ambities kan vergeten. Google waarschuwde President Trump in het openbaar dat de nationale veiligheid van de Verenigde Staten zelfs in het geding kan komen als de ingrijpende uitvoerbeperkingen blijven bestaan. Dit laat het bedrijf weten via een interview in de Financial Times. Door de ban die Trump heeft uitgesproken over de handel met Huawei kan Google binnenkort zijn Android-besturingssysteem niet meer updaten op de smartphones van het Chinese bedrijf. Het zal daardoor voor de Chinezen bijna onvermijdelijk zijn om met een eigen besturingssysteem te komen. Huawei heeft zelf aangegeven dat het op zo kort mogelijke termijn dit eigen besturingssysteem wil toepassen. Juist dan zouden de smartphones van het bedrijf extra gevoelig worden voor hacks. Er zijn momenteel honderden miljoenen smartphones van Huawei in gebruik in de westerse wereld. Google suggereerde niet dat de Chinese overheid hier gebruik van zou kunnen maken, maar de verwijzing naar de nationale veiligheid is veelzeggend.

Online beleggen bij Markets.com

Is er meer dan een vermoeden?

De hele discussie over het Chinese telefoonbedrijf is ontstaan en wordt gedreven door Twitter en andere sociale media. Er is tot dusverre geen enkel hard bewijs dat het bedrijf gebruikt wordt voor spionagedoeleinden door de Chinese overheid of dit op eigen initiatief zou doen of kunnen doen. Trump heeft in de VS een soort noodtoestand afgeroepen door zich te beroepen op de nationale veiligheid. Hierdoor is het mogelijk voor hem om zeer verregaande maatregelen treffen. Er heeft geen gedegen onderzoek plaatsgevonden en momenteel lijkt niemand daar ook op aan te dringen. De lange arm van het machtigste land ter wereld wordt duidelijk nu ook bedrijven in Europa afstand nemen van Huawei om te voorkomen dat zij worden gestraft voor die anders vanzelfsprekende actie om nieuwe zaken te doen. Dit proces zorgt er weer voor dat het beeld versterkt wordt dat Huawei daadwerkelijk schuldig moet zijn en er blijkbaar bewijzen bestaan die te gevoelig zijn om openbaar te maken.

 

 Misinformatie is van alle tijden in de wereld van het beleggen

Een paar maanden na de ramp van Deepwater Horizon waar BP bijna aan te onder ging, verscheen er een klein onbevestigd bericht dat er een olievlek was waargenomen in de buurt van een vergelijkbaar platform van Shell. In korte tijd daalde de koers van het aandeel met vele procenten. Het bleek een vergissing en het werd niet duidelijk of het een bewuste poging was de koers te beïnvloeden. Vandaag de dag kunnen de sociale media een bedrijf echter compleet slopen. Iets om als belegger over na te denken. Bij de op deze site opgenomen betrouwbare online brokers kunt u diverse beleggingsproducten kopen. Ook ter bescherming van de aandelenportefeuille.

 

 

Eerste Digital Security Offering in Nederland

Groasis is een bijzonder bedrijf in Nederland, omdat het zich inzet voor de herbebossing van woestijnen. Dat moet gebeuren met plastic emmers en kartonnen dozen die zoet water uit de lucht oogsten om daarmee jonge bomen de mogelijkheid te geven te groeien in woestijnachtige omgevingen. Het project loopt al sinds 2004 en inmiddels zijn er sinds 2011 zo’n 300.000 emmers verkocht. De kartonnen dozen worden sinds oktober 2018 gemaakt en daarvan zijn er al 100.000 in woestijnen geplant. Nu de ontwikkelingsfase is voltooid kan een emmer voor een kostprijs van $ 10 worden gemaakt. De doos kost ongeveer $ 2. Omdat de plastic bak zeker 10 keer kan worden gebruikt, zijn de kosten per geplante boom teruggelopen naar $ 1.

Online beleggen bij Markets.com

Nationaal Icoon kan geen geld lenen

Groasis heeft inmiddels vele prijzen gewonnen met dit bijzondere project en is door het Ministerie van Economische Zaken uitgeroepen tot een Nationaal Icoon. Door experts wordt de waarde van het bedrijf gelet op de potentie geschat op $ 75 miljoen. Maar banken kunnen en kunnen het bedrijf geen geld lenen omdat het geen onderpand kan bieden, Business Angels die geld willen stoppen in het bedrijf zijn er genoeg, maar oprichter Peter Hoff is niet bereid om zeggenschap in te leveren voor geld. Zijn droom is het herbebossen van de planeet en dat dien met een winstgevend bedrijf. Uiteindelijk wil hij het bedrijf ook aan zijn zoon overdoen en ook een beursgang is daarbij niet de bedoeling

Digital Securtity Offering

Het idee van een digital security offering komt uit de VS. Op 13 juni zal Groasis het eerste bedrijf in Nederland zijn dat op deze manier geld gaat ophalen, de bedoeling is in totaal iets minder dan € 5 miljoen. Deelnemers krijgen een ‘token’ die aangeeft dat ze een digitale deelname hebben in Groasis. In een internetregister zal te zien zijn wie een token van Groasis heeft verkregen. Het register verhoogt de verhandelbaarheid en alle houders van een token worden deel van de Groasis community. Deelname staat voor iedereen open voor bedragen van €100 tot maximaal € 250.000. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het certificaten zijn zonder stemrecht. De reden is dat men communitybuilding wil en geen fractionering van zeggenschap.

Natuurlijk komt een dergelijke manier van financiering toch dichtbij een beursgang en zullen ook beleggers wellicht interesse hebben in deze nieuwe vorm van financiering. Tokens van digital security offering kunt u niet verkrijgen via de betrouwbare online brokers op deze site, vrijwel alle bekende beleggingsproducten wel.

ECB waarschuwt beleggers voor rendement Europese banken

Volgens de Europese Centrale bank is het risico dat er grote banken in Europa zullen omvallen zeer beperkt. Na de kredietcrisis zijn de meeste banken goed gekapitaliseerd en kunnen ze wel een stootje hebben. Maar de ECB waarschuwt beleggers dat het rendement op het eigen vermogen momenteel achterblijft bij de eisen die beleggers daaraan stellen. Het percentage van 6% ligt beduidend onder de 10% die men in het algemeen verwacht om te beleggen in een financiële instelling. De overkoepelde centrale bank gelooft dat het rendement in de komende jaren niet omhoog kan en beleggers op dat punt de verwachtingen moeten bijstellen als ze niet teleurgesteld willen raken.

Online beleggen bij Markets.com

Lage waardering, ook voor gezonde banken

Het relatief lage rendement op het eigen vermogen zorgt er ook voor dat de Europese banken erg laag worden gewaardeerd op de beurs. De Amerikaanse grote banken kennen een waardering die in het algemeen 2 keer zo hoog is. Ook de banken die wel goed scoren op het gebied van rendement, zoals de ING die 9% rendement toont op het eigen vermogen, onttrekken zich niet aan die lage waardering. Uiteraard speelt bij de ING al een tijd het probleem dat er bij de bank onvoldoende interne controle was om witwassen te voorkomen, zowel in Nederland als internationaal.

De ECB ziet een aantal structurele problemen bij de banken in Europa. Deze zijn weinig efficiënt, slecht gediversifieerd en de problemen uit de tijd van de kredietcrisis zijn nog niet volledig weggewerkt. Er is nog steeds sprake van een hoog percentage probleemleningen. Weliswaar beduidend minder dan een aantal jaren geleden, maar de zorg bestaat dat er snel weer nieuwe zullen ontstaan als de economie minder goed gaat draaien.

De Amerikaanse banken hebben wel veranderingen doorgevoerd

Voor de kredietcrisis waren grote Amerikaanse banken ongeveer even efficiënt als die in Europa. De banken aan de overzijde van de oceaan hebben zich wel aangepast aan de kostenkant na de moeilijke jaren 2008 en 2009. De cost to income ratio is in de Verenigde Staten bij banken omlaaggegaan en in Europa heeft men dit niet voor elkaar gekregen. Vandaag de dag moeten Europese banken 10 cent meer uitgeven om een euro te verdienen dan hun Amerikaanse collega’s. En de inkomsten staan ook nog eens onder druk door concurrentie van nieuwe spelers in de markt van de fintech.

Wilt u een positie in de Europese banken nemen of juist een bestaande positie beschermen, dan kan dit via de betrouwbare online brokers op deze site.

 

Het einde van de concurrentie

In zijn nieuwste boek ‘Het einde van de concurrentie? Zakendoen in de platformeconomie’ beschrijft bijzonder hoogleraar Cor Molenaar van de Erasmus Universiteit de ontwrichtende werking van de platformbedrijven zoals Amazon, Uber, maar ook bol.com. Deze bedrijven verzamelen een grote hoeveelheid over klanten. Een bedrijf als bol.com deelt met andere verkopers via de website wel de transactiegegevens, maar niet het voorafgaande keuzeproces. Dat is uiteraard niet relevant voor het afhandelen van de transactie, maar het is informatie die bijzonder waardevol is voor bol.com. Als een bedrijf eenmaal weet welke voorkeur een klant heeft, kan het zelf daarop gaan inspelen met een duidelijke voorsprong. De Europese commissie bekijkt momenteel ook de dubbele rol van Amazon. Het bedrijf is uitbater van een platform waarop ook andere verkopers retailproducten aanbieden. Maar Amazon verkoopt via een andere site ook vergelijkbare producten. Gebruikt het bedrijf daarbij de data die het heeft verzameld op het platform? Tegen een dergelijke concurrentievervalsing is geen enkel klein bedrijf opgewassen.

Online beleggen bij Markets.com

Van aanbod- naar vraageconomie

Waar de economie altijd gebaseerd geweest is op een aanbodeconomie, lijkt die zich nu te ontwikkelen naar een vraageconomie. Door de platforms wordt er zoveel informatie verzameld over de wensen van de consument dat de producent niet meer bepaalt wat er wordt gemaakt, maar de consument. Volgens Molenaar is er in een dergelijke economie maar ruimte voor één grote speler in een sector en moeten anderen zich daarbij aansluiten om ook hun producten te kunnen verkopen. Wie een buggy wil verkopen voor kinderen van 2 jaar, kan via een online verkoper van babyvoeding of -kleding precies het juiste moment bepalen waarop zijn product moet worden aangeboden. De tijd dat consumenten in een winkel kwamen om te kijken wat er te koop was op het moment dat hun kind twee is geworden, lijkt voorbij.

Wat gaat er momenteel fout bij de platforms?

Zolang een uitbater alleen vraag en aanbod koppelt, is er geen probleem. Zodra deze echter ook zelf producten gaat aanbieden, zal het moeilijk worden om te bewijzen dat zoekdata en selectiedata niet worden aangewend om het eigen aanbod meer aantrekkelijk te maken. Dat is een soort van marktverstoring die nieuw is en mogelijk wordt gemaakt door het internet. De Europese Commissie buigt zich daarover, maar zelfs in de VS gaan er ook al stemmen op om te voorkomen dat een beperkt aantal bedrijven te machtig wordt en de vrijemarkteconomie in gevaar brengt. Via een beleggingsproduct bij een betrouwbare online broker op deze site kunt u uw mening over deze kwestie in uw portefeuille vastleggen.

 

Politieke impasse in Europa goed voor aandelen?

In vrijwel alle landen van Europa wordt geklaagd over de politieke impasse. In Nederland lijkt het politieke landschap steeds meer te versplinteren en zijn er steeds meer politieke partijen nodig om een stabiele regering te vormen. Stabiel is daarbij eigenlijk een te groot woord, omdat de regeringspartijen constant de hete adem van populistische partijen in de nek voelen. In Italië regeren twee partijen die politiek gezien weinig met elkaar gemeen hebben. In België en Spanje zullen dit jaar weer verkiezingen worden gehouden, omdat de regeringspartijen hun steun kwijtraakten in het parlement. In Zweden is er een minderheidsregering die gedoogd wordt, zelfs een coalitie van de twee grootste partijen in het land leverde geen meerderheid op in de volksvertegenwoordiging.

In veel andere Europese landen zijn er vergelijkbare problemen. Burgers hebben vaak een hekel aan dergelijke onzekerheid, omdat er dan maar weinig wetten worden aangenomen die duidelijkheid bieden. Hierdoor zouden regeringen niet in staat zijn om maatregelen te nemen om economische groei te stimuleren en doelmatig beleid te voeren. Dit zou ook moeten leiden tot nadelige gevolgen op de aandelenmarkten. Maar is dat ook de realiteit?

Online beleggen bij Markets.com

Onzekerheid of rust?

Nieuwe wetten hoeven niet per se tot de gewenste effecten leiden en kunnen soms zelfs het omgekeerde effect te weeg brengen. In het begin van de 21e eeuw waren er de boekhoudschandalen bij een aantal beursbedrijven. De meest beruchte namen zijn Enron, Worldcom en Global Crossing. In de VS voelde het congres zich geroepen om daar iets aan te doen en werd er zeer strenge wetgeving opgesteld. De Sarbanes-Oxley wet was daar een voorbeeld van. Managers kunnen op grond daarvan strafrechtelijk vervolgd worden voor het goedkeuren van een balans die fouten bevat. De goede bedoelingen hadden echter een aantal onverwachte negatieve effecten. Dat boekhoudkundige fraude ook al streng kon worden bestraft onder de bestaande wetgeving, bleek uit de vonnissen van de Enron bestuurders. En door de invoering van de nieuwe wet was fraude ineens op twee verschillende manieren strafbaar.

Wat mogen beleggers verwachten?

Deze onzekerheid zorgde ervoor dat beursintroducties werden ontmoedigd. Maar ook de beleggers voelden onzekerheid door deze maatregelen die juist bedoeld waren om het vertrouwen in balansen en aandelen te herstellen. Door de politieke impasse in Europa wordt voorkomen dat dergelijke wetten worden opgesteld die bedrijven veel geld kosten doch voor niemand toegevoegde waarde hebben. Kiezers en politici mogen een hekel hebben aan passiviteit, voor de Europese aandelenbeurzen betekent het ook rust in eigen land, nu er elders in de wereld zoveel gebeurt. Beleggingsproducten in Europa kunt u vinden bij de betrouwbare online brokers op deze site.