Salarisverhoging ING topman valt bijzonder slecht

De bank leek het zo goed bedoeld te hebben. Tot dusverre verdiende de topman van ING slechts een slordige € 2 miljoen per jaar. Daarmee werd hij duidelijk onderbetaald ten opzichte van collega’s bij andere bedrijven. Door het aanpassen van het salaris met 50%, tot rond de € 3 miljoen, besloot de Raad van Commissarissen goed door te pakken. De topman van de ING hoort tenslotte in de eredivisie thuis en leek betaald te worden op Jupiler-niveau. Helaas voor de bank waren de reacties niet mild en voelden belanghebbenden tot en met de politiek geen trots naar aanleiding van deze stap van een van de grootbanken in ons land. In feite kwamen meteen de woorden ‘graaien’ en ‘buitensporig’ opmerkelijk vaak voor in de reacties op het besluit. Hierbij werd zeker ook voormalig premier Balkenende niet gespaard. Ditmaal was hij degene die dit besluit als commissaris van de ING mede steunde. Nog maar enkele jaren geleden uitte ook hij forse kritiek, vanwege de ‘meegaandheid’ van oud-premier Kok in zijn rol als commissaris bij diezelfde ING. Huidig minister-president Mark Rutte kondigde maar meteen aan dat hij na zijn politieke carrière dergelijke functies zal vermijden.

Heeft de politiek recht van spreken?

Nadat het nieuwe salaris van Hamers bekend was gemaakt, veroorzaakte dit ook commotie in de Tweede Kamer. Het GroenLinks-kamerlid Bart Snels verzocht de kamer zich uit te spreken tegen deze salarisverhoging van 50% en kreeg steun van vrijwel alle andere volksvertegenwoordigers.

GroenLinksvoorzitter Jesse Klaver deed er nog een schepje bovenop door op te roepen met spoed een wet aan te nemen die deze salarismaatregel moet voorkomen. Premier Mark Rutte gaf echter al aan dat het in zijn optiek niet nodig is om maatregelen te nemen tegen wat hij wel een ‘buitensporige’ verhoging noemde. De druk wordt bij de bank zelf gelegd. Momenteel is het natuurlijk ook erg moeilijk om concrete maatregelen te nemen tegen een particuliere onderneming als de ING. Maar ook de politiek is beslist niet vergeten dat de overheid in de nasleep van de financiële crisis van 2008 jarenlang grote garanties diende te stellen om de ING overeind te houden. Mocht een dergelijke situatie zich weer voordoen, zal de bank zeker niet nalaten weer een beroep te doen op de belastingbetaler.

Zullen de aandeelhouders het besluit wegstemmen?

De aandeelhouders van ING hebben in principe nog het laatste woord over de aangekondigde verhoging tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april. In vele voorgaande situaties is echter gebleken dat er vrijwel nooit een meerderheid te vinden is die een dergelijk besluit terugdraait. Misschien dat de klanten van de bank wel een andere keuze maken en stemmen met hun voeten door naar een andere bank te gaan. Dat zal zeker een zorg zijn in de huidige situatie. Wilt u een positie innemen op de ING, eventueel met hefboom, in deze woelige tijden voor de bank, kies dan voor een betrouwbare online broker. Op deze site staan er een aantal.

Takeaway in de problemen door Nederlands initiatief

Takeaway is het moederbedrijf van onder meer Thuisbezorgd. De maaltijdbezorger heeft in Nederland vrijwel een monopolie, omdat het met meer dan 7.000 aangesloten bedrijven vrijwel de hele restaurantmarkt in handen heeft. Misschien dat er daarom een zekere mate van arrogantie is ontstaan bij het bedrijf dat in 2017 naar de beurs ging. Ondanks het feit dat er al enige wrevel was in de markt over de commissie die Thuisbezorgd van haar klanten vraagt, werd die begin 2018 verhoogd van 12% naar 13% per bezorgde maaltijd. In de horeca, waar marge altijd een bron van zorg is, werd er teleurgesteld gereageerd op deze tariefverhoging. Het initiatief om Thuisbezorgd te gaan beconcurreren op prijs komt dan ook van ontevreden horecaondernemers.

Eten.com, betere voorwaarden en zonder winstoogmerk

Eten.com komt uit de koker van de Twentse horecaondernemer Sieman Mirza. Hij was samen met een aantal collega’s eerder een petitie begonnen om lagere tarieven en betere voorwaarden te realiseren bij Thuisbezorgd. Daarop werd door het beursbedrijf echter niet gereageerd. Koninklijke Horeca Nederland ondersteunde het initiatief uit het oosten van het land en de oprichting van eten.com.

Eten.com wordt opgezet als een coöperatie zonder winstoogmerk. Momenteel zal er een commissie worden gevraagd van 6%. Hoewel er nog geen duidelijk is op welke wijze eten.com de bezorging zal organiseren, is de belangstelling al erg groot. Hoewel die nieuwe maaltijdbezorger pas verwacht in juni dit jaar online te zijn, hebben zich inmiddels 1.200 restaurants door heel Nederland zich al aangemeld. Het is niet ondenkbaar dat dit aantal nog fors zal oplopen voordat de eerste bezorging zal plaatsvinden. Hierbij is het natuurlijk van groot belang dat ook de brancheorganisatie KHN duidelijk maakt een groot voorstander te zijn van deze nieuwe bezorgdienst: ‘Initiatieven van horecaondernemers voor horecaondernemers hebben onze steun.’

Eten.com vraagt haar klanten overigens niet om een keuze te maken tussen haar diensten en die van Thuisbezorgd. Restaurants kunnen gewoon beide diensten aanbieden. Dat is een van de zaken die Thuisbezorgd zeker zorgen zal baren.

Zal de naamsbekendheid van Thuisbezorgd voldoende zijn?

Het initiatief van deze Nederlandse horecaondernemers zal ongetwijfeld nauwlettend worden gevolgd door de horeca in andere landen. Het succes van Thuisbezorgd is te danken aan de grote naamsbekendheid van het bedrijf en de kostbare reclamegelden die daaraan moeten worden besteed. Gaat eten.com profiteren van het ‘voorwerk’ van Thuisbezorgd? De toekomst zal het duidelijk maken. Indien u een visie in deze kwestie heeft, kunt u daar natuurlijk met hefboom een positie op innemen. Op deze site staan een aantal betrouwbare online brokers waar u dat bij kunt doen.

Dreigende handelsoorlog doet beurzen sidderen

President Trump was afgelopen week weer uitgebreid in het nieuws. Nog steeds is er de ‘vete’ met de pers die de Amerikaanse president graag betrapt op halve waarheden of leugentjes. In de pers werd dan ook volop aandacht besteed aan het feit dat Trump zich sinds zijn aantreden regelmatig op de golfbaan begeeft. In feite heeft hij inmiddels op 100 dagen van zijn presidentschap een golfbaan bezocht. In hoeverre hij bij iedere gelegenheid een balletje heeft geslagen is onbekend. Golf is de grootste hobby van Donald, maar tijdens zijn verkiezingscampagne heeft hij Obama fel aangevallen omdat die wel eens een partijtje golf speelde, terwijl het land krachtige leiding nodig had. Trump beloofde dan ook om te stoppen met golf als hij werd verkozen. Die belofte heeft hij dus niet gehouden, een andere echter wel; importheffingen op staal kwamen wel van de grond.

Verlies voor beide partijen

Na een bijeenkomst met Amerikaanse producenten van staal en aluminium deed Trump wat velen al eerder hadden gevreesd. Om de binnenlandse industrie te beschermen tegen ‘oneerlijke concurrentie’ gelden met onmiddellijke ingang importheffingen voor staal (25%) en aluminium (10%). De maatregel is vooral gericht tegen China, omdat het de Amerikaanse producenten al jarenlang een doorn in het oog is dat er Chinees staal op de Amerikaanse markt wordt gedumpt. Over dumpen spreekt men als de verkoopprijs onder de kostprijs ligt en het concurreren dan ook vrijwel onmogelijk wordt.

De maatregel treft echter niet alleen China, ook andere landen exporteren behoorlijk grote hoeveelheden staal naar de VS. Canada en de EU protesteerden dan ook direct en wensen uitgesloten te worden van deze maatregelen. De EU ging al een stap verder en kondigde aan zich te beraden op tegenmaatregelen.

China liet nog niet van zich horen, maar had bij de verkiezing van Trump al aangegeven passende maatregelen te nemen indien de VS tot importheffingen zou besluiten. De VS exporteren bijvoorbeeld grote hoeveelheden sojabonen en andere landbouwproducten naar China. Naar verwachting zullen de producten binnenkort in China met importheffingen worden belast.

Hierdoor zou de economie zowel in China als in de VS onder druk komen te staan.

Op zoek naar bescherming?

Indien een handelsoorlog zou oplaaien, kan die de wereldeconomie een behoorlijke tik toebrengen. De beurzen zullen dan ongetwijfeld een verdere daling laten zien. Wilt u uw portefeuille beschermen met derivaten met hefboom? Of denkt u direct te kunnen profiteren van de mogelijk mindere periode op de beurs? Kies in ieder geval voor een betrouwbare online broker, deze site heeft er een aantal voor u verzameld.

Onrust op de oliemarkt?

Er was vorige week een opmerkelijke uitspraak van Khalid Al-Fallah, de olieminister van de Saoedi-Arabië. Volgens hem zijn de landen die meewerken aan de beperking van de olieproductie momenteel mogelijkheden aan het bezien om die beperking weer te kunnen afbouwen. Hij noemde daarbij geen exacte datum, maar verwachtte dat het ergens in 2019 zal gaan plaatsvinden. De beperking van de productie door de OPEC en onafhankelijke productielanden lijkt tot op dusverre succesvol te zijn. Maar zijn de oorzaken van de prijsval van de olie dan verdwenen?

De grote ‘boosdoener’: schalieolie

Nog steeds wordt schalieolie vrijwel alleen in de VS op grote schaal gewonnen. Schalieolie zit vast in brongesteente. Pas in 1999 werd de eerste olie geëxploiteerd. Dat geschiedt door middel van ‘trackers’. Door gebruik te maken van kleine ondergrondse explosies en chemicaliën wordt het gesteente gebroken en kan de olie worden gewonnen. Hoewel schalieolie op vele plaatsen in de wereld voorkomt, waaronder Nederland, zijn er grote twijfels over de milieueffecten en zijn pogingen om elders deze olie in grote hoeveelheden te winnen niet van de grond gekomen. In de Verenigde Staten is de dagelijkse productie inmiddels zo opgelopen dat het land onafhankelijk is geworden van de OPEC. Dat besef heeft de oliemarkt vanaf 2013 danig verstoord. Er volgde een prijsval van olie, omdat de voorraden wereldwijd opliepen en de productie niet werd beperkt. Een tijdje meenden de experts dat de winning van schalieolie commercieel niet zinvol zou zijn bij een prijs van een vat olie onder de $ 80. Dat bleek een misvatting, omdat het aantal bedrijven dat deze olie produceert, bij een lagere olieprijs na 2013, snel toenam en daarmee de prijs nog verder onder druk zette. De OPEC en een aantal onafhankelijke landen kozen eieren voor hun geld en vanaf 2016 kwam er een productiebeperking tot stand. Nadat de voorraden waren afgebouwd en de productiebeperking inderdaad leek te lukken steeg de olieprijs van een niveau onder de $ 50 per vat tot het huidig bedrag van € 67.

Hoe zal de olieprijs reageren?

Kenners van de oliemarkt hebben al een tijdje betoogd dat een langjarige beperking van de olieproductie niet acceptabel zou zijn voor landen als Rusland en een aantal OPEC-leden. De woorden van Al-Fallah, hoe voorzichtig ook gesteld, lijken hierop te wijzen.

De rust op de oliemarkt lijkt daarmee voorbij te zijn en naar verwachting zal de volatiliteit op korte termijn al toenemen. Welke richting de olieprijs zal kiezen, lijkt nu nog onvoorspelbaar, maar als u met hefboom belegt in olie zullen u ongetwijfeld boeiende tijden wachten. Neem in ieder geval geen onnodige risico en kies een betrouwbare online broker. Deze site heeft er een aantal geplaatst.

Fintech groeit snel in Nederland

Ook voor de particuliere belegger is het van groot belang om de vinger goed aan de pols te houden. Welke sectoren groeien snel en welke bedrijven hebben de toekomst? Door te beleggen in de sectoren die de wind mee hebben, zullen ook uw beleggingen kunnen profiteren van deze groei. De sector fintech lijkt in Nederland momenteel booming business te zijn. Inmiddels zijn er 430 bedrijven actief op dit gebied en dat zijn er 100 meer dan een jaar geleden. Deze cijfers werden onlangs bekend gemaakt door Dutch Fintech Infografic. Ondanks deze spectaculaire cijfers weet nog slechts  een derde deel van de financiële experts wat het woord fintech inhoudt.

Wat is fintech precies?

Fintech is een samentrekking van de Engelse woorden financial en technology. Het begrip omvat alle innovatieve financiële producten en diensten die de manier waarop wij met ons geld omgaan vereenvoudigen. Uiteraard is er bij innovatie in fintech bedrijven ook altijd sprake van het gebruik van moderne technologie, in het algemeen via internet. Traditionele banken zijn momenteel nog huiverig als het over fintech gaat. Dat wordt ook veroorzaakt door het feit dat fintech vaak komt van revolutionaire technologie-gedreven start-ups die erop uit lijken te zijn het financiële landschap zoals we dat nu kennen voorgoed te veranderen. Toch lijkt ook die trend wat te veranderen, omdat de grotere partijen op de markt inmiddels ook eigen initiatieven lanceren, zoals PEAKS door de Rabobank en Gappie door Nationale Nederlanden. Voor een land als Nederland kan deze ontwikkeling van fintech erg belangrijk zijn. Momenteel wordt het grootste deel van de bedrijven gefinancierd door de traditionele banken. Vaak hebben die het moeilijk met concepten die afwijken van het standaard denken en met behulp van technologie sectoren willen moderniseren.

Wat doet fintech zoal?

Fintech is momenteel werkzaam in een aantal gebieden, behalve het financieren door middel van crowdfunding. Er worden vaak verrassende nieuwe mogelijkheden gezocht voor online betalen, identificatie en beveiliging. In de hele sector fintech bedroegen de investeringen in de afgelopen jaren meer dan 10 miljard euro, waarbij het meeste geld in start-ups werd gestoken. Natuurlijk zal zich ook in dit geval veel kaf onder het koren bevinden. Het meest aansprekende voorbeeld van een succesvol fintech bedrijf is het Nederlandse Adyen. Dit bedrijf, dat momenteel op een waarde van 5 tot 10 miljard euro wordt geschat, regelt de consumentenbetalingen voor duizenden bedrijven wereldwijd.

Indien u in fintech wilt gaan beleggen, kies dan altijd voor een gespecialiseerde en betrouwbare online broker. Op deze site kunt u er verschillende vinden.

Slaat Boeing zijn slag in Brazilië?

Boeing is nog in een constant gevecht met Airbus over de dominantie op de markt van moderne passagiersvliegtuigen. Het is ook duidelijk dat beide maatschappijen elkaar op ieder gebied de loef wensen af te steken. Eind 2017 besloot Airbus samen te gaan werken met het Canadese Bombardier. Dit bedrijf is een van de grootste producenten van verkeersvliegtuigen die geschikt zijn voor relatief korte afstanden. Airbus maakt dit soort toestellen niet zelf en dat doet Boeing evenmin. Het was dus wel duidelijk dat de Amerikaanse vliegtuigbouwer op zoek moest naar een antwoord en dat lijkt het gevonden te hebben in Brazilië.

Zal Boeing toestemming krijgen om Embraer over te nemen?

Vergelijkbaar met de strijd tussen Boeing en Airbus vindt die in het andere segment ook plaats tussen Bombardier en Embraer. Het is dus erg logisch dat Boeing juist dit bedrijf heeft uitgekozen om een bod op te doen. Embraer is beursgenoteerd en was, voordat Boeing interesse toonde, ongeveer $ 3,7 miljard waard. Er is nog geen overeenstemming tussen beide bedrijven bereikt over een mogelijke overnameprijs, maar volgens The Wall Street Journal is Boeing bereid om maximaal $ 5,2 miljard te betalen voor deze overnamekandidaat. De aandelenkoers van Embraer is inmiddels ook fors opgelopen toen de geruchten over de interesse van Boeing de ronde gingen doen. De koers benadert echter nog niet de mogelijke prijs die Boeing bereid lijkt te zijn te betalen en dat is ook niet zo vreemd, omdat niet alleen het financiële gedeelte moet worden geregeld.

Nog geen gelopen koers

Het is nog lang niet zeker in hoeverre de Braziliaanse overheid toestemming zal geven voor een overname van Embraer. Het bedrijf levert behalve commerciële verkeersvliegtuigen namelijk ook militair materieel aan de Braziliaanse luchtmacht. Het is dus maar de vraag of de regering van Brazilië zal instemmen met een volledige verkoop, inclusief deze gevoelige technologie.

Embraer is een relatief jong bedrijf dat in 1969 werd opgericht. Pas nadat het bedrijf in de jaren 90 van de vorige eeuw werd geprivatiseerd, ging het snel met de ontwikkeling. Inmiddels  zijn de Embraer turboprops regelmatig te zien op alle internationale vliegvelden en is het bedrijf een van de grootse producenten ter wereld van verkeersvliegtuigen voor de korte en middellange afstand. Vrijwel alle grote luchtvaartmaatschappijen, waaronder Air France/KLM, hebben momenteel wel een aantal Embraer in gebruik, voornamelijk voor regionale vluchten. Embraers worden ook via een joint venture in China geproduceerd. Met hefboomproducten kunt u ook uw voordeel doen met een eventuele overname. Ga dan wel voor een betrouwbare broker, zoals uit ons overzicht.

Rusland en de olieprijs

De laatste maanden heeft de olieprijs zich gestabiliseerd op een niveau dat het hoogste is sinds een aantal jaren. Dat werd vooral veroorzaakt door productiebeperkingen die de OPEC zichzelf vrijwillig heeft opgelegd. Ook het machtigste niet-lid van de OPEC heeft zich vrijwillig aangesloten bij deze poging om de olieprijs omhoog te krijgen. Wat zijn de belangen van Poetin op dit gebied en wat zal het betekenen voor de olieprijs in 2018 en daarmee voor beleggen in olie?

Rusland en de macht

Er was de OPEC, met als belangrijkste lid Saoedi-Arabië, heel veel aan gelegen om Rusland mee te krijgen in de productiebeperking die in 2016 werd opgezet. Voorafgaand aan het akkoord zette Rusland de oliekraan nog even enorm open. Dat deden meer landen, maar niet in die mate als Rusland heeft gedaan. Ook nadien waren de beperkingen die Rusland zich diende op te leggen maar relatief gering in vergelijking met de OPEC-leden en vooral Saoedi-Arabië. Pas met ingang van 2018 zal ook Rusland echt iets gaan merken van een afnemende productie en dus opbrengst, als gevolg van de gemaakte afspraken. Het is de vraag wat er in 2018 zal gebeuren. Naar verwachting zal er tijdens het eerste kwartaal van het nieuwe jaar relatieve rust gaan heersen op de oliemarkt. De vraag is in dat kwartaal ook traditioneel relatief laag. Kenners verwachten echter dat Rusland zich daarna al gauw minder gelegen zou kunnen laten liggen aan de gemaakte afspraken en het eigenbelang op de voorgrond zal zetten. De verkiezingen in Rusland zijn dan net achter de rug en niemand twijfelt eraan dat Poetin daar als winnaar uit zal komen. Nadien zal Poetin weer geld nodig hebben uit de olie-export om vrienden te belonen met opdrachten en projecten. En de OPEC heeft uiteraard geen enkel drukmiddel om Rusland te beletten een eigen koers te varen.

Zal de olieprijs in 2018 fors dalen?

Door een aantal jaren met lage olieprijzen zijn de investeringen in conventionele olievelden de laatste jaren behoorlijk achtergebleven. Beleggen in olie was daardoor een markt waar kansen lagen voor beleggers. Het is niet ondenkbaar dat dit de komende jaren voelbaar zal worden in een lagere productie. Als dit op een moment gebeurt dat de voorraden zijn afgebouwd, zal een extra productie van Rusland misschien niet eens ongelegen komen. Hoewel de oliemarkt voorgoed lijkt te zijn gewijzigd door de exploitatie van schalieolie, is en blijft de winbare olie tot een maximum beperkt en het is niet onmogelijk dat we ons nu in een periode bevinden die voorafgaat aan de echte peak oil die al was voorspeld voor begin 21ste eeuw. Speculeren op een forse daling van de olieprijs in 2018 lijkt een riskante zaak.

Donkere wolken boven Arcadis?

Vorige week kwam Arcadis negatief in het nieuws. Researchbureau TT heeft in een rapport aangegeven dat het bedrijf veel dieper in de schulden zit dat het zelf toegeeft. Volgens het bureau is er een flinke kapitaalversterking nodig om Arcadis niet in de financiële problemen te brengen. Arcadis heeft meteen aangegeven zich niet te herkennen in het rapport.

De geest van Imtech waart weer rond

TT Research is het bureau achter analist Teun Teeuwisse. Deze analist verwierf nationaal en internationaal bekendheid toen hij de cijfers van Imtech begon te bekritiseren op een moment dat dit bedrijf een beursparel was en veel aanzien genoot. Teeuwisse werd van alle kanten neergesabeld en zijn mening werd als jaloezie en een foute interpretatie beschouwd. Teeuwisse bleek echter gelijk te hebben en Imtech ging ten onder.

Wat zijn de problemen bij Arcadis volgens Teeuwisse?

Arcadis is een ingenieursbureau dat zich wereldwijd bezighoudt met infrastructuur, gebouwde omgeving en water. Het bedrijf ontstond in 1972 als een commerciële afsplitsing van de ideële stichting Heidemij. In eerste instantie was de naam van het bedrijf Nederlandse Heidemaatschappij, maar in 1997 werd de naam veranderd in Arcadis. Het internationale hoofdkantoor in gevestigd in Amsterdam. Bij Arcadis werkten in 2016 in totaal 27.000 mensen.

Teeuwisse geeft in het rapport over Arcadis aan dat het bedrijf een aandelenemissie nodig lijkt te hebben van rond de € 600 miljoen. Momenteel zou er financiële onrust zijn door een drietal oorzaken: te dure overnames in het verleden, meer concurrentie en moeizame inning van vorderingen. Met name dat laatste punt zal veel beleggers bijzonder onprettig in de oren klinken, omdat dit probleem bij Imtech achteraf het puntje bleek van een ijsberg van financiële problemen. Arcadis reageerde verrast op het rapport en kan zich niet in het geschetste beeld herkennen. Een woordvoerder wijst op de sterke balans die voor iedere belegger is te controleren en de uitstekende cashflow die het bedrijf behaalt. Arcadis is overigens niet bezig met eventuele acties tegen TT Research. Het rapport lijkt daartoe ook niet geëigend.

Wat verwacht u?

Heeft Teeuwisse bloed geroken en zal Arcadis binnenkort toch het kapitaal fors dienen te versterken? Of zal het wel loslopen met die inning van vorderingen in de nabije toekomst? Het rapport leverde Arcadis afgelopen week een flinke draai om de oren op, maar het verlies bleef nog binnen de perken. Indien u met hefboom een positie wilt innemen in Arcadis, kies dan bijvoorbeeld voor de online brokers op deze site. Die zijn betrouwbaar en gespecialiseerd.

Discussie over bitcoin wordt steeds feller

De laatste tijd wordt de discussie over de bitcoin steeds feller. Econoom Robert Schiller van de Yale University stelt dat de bitcoin op termijn niet relevant kan blijven. Omdat er achter de cryptomunt geen bedrijf of overheid zit, heeft de munt de facto geen echte waarde. Joseph Stilgitz, Nobelprijs winnaar economie gaat zelfs een stapje verder en vindt dat de munt verboden moet worden, omdat deze een bedreiging vormt voor het huidige financiële stelsel. Tegelijkertijd heeft de bitcoin nu ook de belangstelling getrokken van de hedgefondsen. Maar liefst 169  fondsen investeren momenteel in de bitcoin en andere cryptomunten, ondanks de bijna dagelijkse waarschuwingen voor een bubbel die op ontploffen staat.

Notering aan de Nasdaq

Het is niet onwaarschijnlijk dat er op korte termijn nog meer kapitaal naar de bitcoin zal vloeien. De beurzengroep CME heeft al eerder gemeld om future-contracten op de munt te gaan maken. Deze zullen vanaf deze week ook aan de Nasdaq worden genoteerd. Dat betekent dat het voor beleggers steeds eenvoudiger wordt om niet alleen meer in de munt zelf te investeren, maar ook in koersveranderingen, waaronder dalingen. Met name hedgefondsen gebruiken nu ook al hefboomproducten om met extra risico meer rendement te behalen bij een belegging in de bitcoin.

Een tweede teken dat de bitcoin steeds meer in de belangstelling komt, bleek toen afgelopen week London’s IG Group, het grootste platform voor de cryptomunt, de handel een tijdje stil moest leggen. Volgens de Aite Group kwam de druk vanuit de Verenigde Staten, waar de afgelopen weken tienduizenden nieuwe rekeningen zijn geopend.

Aan de andere kant is er kritiek op de manier waarop de bitcoin moet worden aangemaakt, het zogenaamde mijnen via de computer. Om voldoende munten te ‘delven’ moeten de mijncomputers momenteel al meer energie verbruiken dan Slowakije doet. In de nabije toekomst zal dit verbruik nog fors toenemen.

Forse koersveranderingen

De bitcoin was afgelopen week weer bijzonder volatiel. Door de grote belangstelling in de VS steeg de munt in korte tijd naar $ 11.000 om later in de week weer een flinke veer te moeten laten en op $ 9.500 terecht te komen. Maar ter herinnering: begin 2015 had de bitcoin nog slechts een waarde van $ 300, de stijging is dus fenomenaal geweest. Wat denkt u van de bitcoin en bent u van plan hierin te gaan beleggen? Via de betrouwbare online brokers op deze site is dit ook mogelijk met hefboom.

De oceaan als energiebron

Beleggers doen er goed aan om technologische ontwikkelingen te volgen, ook als die momenteel nog niet worden onderzocht door een beursgenoteerd bedrijf. Zo is het Delftse Bluerise bezig te onderzoeken of het mogelijk is om energie op te wekken middels de oceaan. Het bedrijf heeft voor de financiering van dit project niet gekozen voor een beursgang, maar voor een relatieve bescheiden crowdfunding van $ 500.000. Daarmee worden nu twee projecten commercieel uitgerold, respectievelijk bij de luchthaven van Curaçao en bij hotels in Jamaica.

Bekende technologie

Bij duurzame energie denken de meeste beleggers aan zonne-energie of windmolens. Dat water ook kan worden gebruikt om turbines aan te drijven, is natuurlijk bekend en het aantal stuwdammen daartoe neemt ieder jaar nog toe. Maar ook de oceaan kan worden gebruikt als een duurzame energiebron met een potentie die de andere vormen overschrijdt. Hiervoor hoeft geen nieuwe technologie te worden ontwikkeld. Al in 1930 werd een project succesvol afgerond. Georges Claude, de uitvinder van het neonlicht, gebruikte verschillen in temperatuur in het oceaanwater om elektriciteit op te wekken. Dit is mogelijk door gebruik te maken van het grote verschil in temperatuur van het warme oppervlaktewater en de veel koudere diepe lagen. Toen in de jaren 80 van de vorige eeuw de olieprijs steeds verder omhoogschoot, investeerde de Amerikaanse overheid grote bedragen in deze technologie. Dit was mede bedoeld om minder afhankelijk te worden van gas en olie uit politiek gevoelige gebieden. Maar de prijzen van olie en gas daalden en het ambitieuze project stierf daarmee een stille dood.

Bluerise kan nu echter verder bouwen op de alle kennis die beschikbaar is gekomen tijdens de Amerikaanse experimenten. De intentie van het bedrijf is om zich voorlopig te focussen op het Caribisch gebied en de oceaan zowel te gebruiken om elektriciteit op te wekken als voor koeling. In dit gebied, waar vele vakantiegangers naartoe gaan, wordt veel energie gebruikt voor airconditioning. Door gebouwen te koelen met koud water uit het diepere gedeelte van de oceaan, vermindert men de kosten van het gebruik van de airco’s en  beperkt men CO2-uitstoot. Deze koeling is dan een extra voordeel van het proces dat als hoofddoel heeft elektriciteit op te wekken.

Overigens is volgens de directeur van Bluerise – Remi Blokker – ook dichter bij huis deze technologie toepasbaar. Veel bedrijven in de Rotterdamse haven hebben overtollige restwarmte van de productieprocessen. In combinatie met koud zeewater kan men hier zelf energie mee opwekken. Bluerise staat voor de taak om te bewijzen dat deze manier van energie opwekken commercieel interessant is. Ziet u kansen en toekomst als belegger in het bedrijf Bluerise? En daarmee de ontwikkeling van duurzame energie en de oceaan als nieuwe energiebron?