Volvo, slachtoffer van handelsoorlog VS-China?

De geplande beursgang van autofabriek Volvo is voorlopig uitgesteld. Dat bericht werd in de Financial Times gemeld. De CEO van Volvo, Hakan Samuelson, stelde tegen over de FT dat van uitstel nog geen afstel komt. De timing van de beursgang moet optimaal zijn. Dat is momenteel even niet het geval. Experts hadden sowieso al hun twijfels bij het bedrag dat zou moeten worden opgehaald. De beursgang werd op een bedrag van $ 30 miljard geschat op basis van verstrekte gegevens tot dusverre. De volatiliteit van de beurzen werd als belangrijkste reden gegeven voor het uitstel. Maar het handelsconflict tussen de VS en China zal zeker een rol spelen.

Eigenaar Geely is al bezig maatregelen te treffen

Volvo is enkele jaren geleden overgenomen door het Chinese Geely. Hierbij was duidelijk dat dit bedrijf ook zeer veel interesse had in de technische expertise van het Zweedse bedrijf.

Geely begon in 1986 als fabrikant van koelkasten. In eerste instantie werd overgeschakeld op motorfietsen en in 2001 werd Geely het eerste onafhankelijke Chinese automerk. Tijdens de zoektocht naar moderne technologie werd Volvo overgenomen van Ford. Dat gebeurde in 2009 en in die tijd van financiële crisis betaalde Geely het schijntje van $ 1,8 miljard voor Volvo. Sindsdien wordt een groot deel van de Volvo’s ook in China geproduceerd vanwege de kostenvoordelen. Dat komt nu even slecht uit, vanwege de handelsoorlog tussen de VS en China. Inmiddels is de productie van de populaire XC60 alweer verplaatst naar Zweden om niet getroffen te worden door hoge importtarieven. Het is echter maar de vraag in hoeverre de VS zich hierdoor zal laten weerhouden om ook deze Volvo als Chinees te bestempelen.

Volvo, een merk met historie

Volvo Car Corporation werd opgericht in 1926. De eerste personenauto werd geproduceerd in 1927. Beroemde modellen zijn onder meer de Amazon, de 240 en de P1800. Volvo personenauto’s verkoopt een relatief bescheiden aantal auto’s. De vrachtauto’s, die niet in Chinese handen zijn, hebben een veel groter aandeel in dat betreffende segment. Van de ongeveer 600.000 personenauto’s die Volvo jaarlijks maakt, komen de meeste terecht in China, de VS en Zweden. Op de belangrijkste afzetmarkten is het marktaandeel relatief bescheiden, in Zweden is dat ongeveer 20%.

Naar verwachting zal het nog wel een tijdje duren voordat Volvo personenauto’s weer onafhankelijk wordt en een eigen beursnotering zal krijgen. Daarnaast lijkt de verwachting van de opbrengst ook rijkelijk hoog geschat. Denkt u in dit segment of een ander te kunnen scoren met hefboom? Een betrouwbare online broker met een ruim assortiment is probleemloos te vinden op deze site.     

 

ING, de boete en de beurs

Het zal voor de aandeelhouders toch even schrikken zijn geweest. Een boete van € 775 miljoen voor ING wegens witwaspraktijken. Dat tikt niet alleen aan wat de winst (verlies) betreft, maar moet de belegger toch ook aan het twijfelen brengen. Wil men zijn geld wel stoppen in een onderneming die qua bedrijfsvoering nu niet bepaald een 10 verdient? Daar kwam nog bij dat, met het treffen van deze schikking, de bank het blijkbaar wel genoeg vond. Personele consequenties worden intern niet overwogen. De boosdoeners zijn blijkbaar al voldoende gestraft, omdat ze geen bonus krijgen. De aandeelhouder krijgt echter en flinke malus voor de kiezen.

Zekerheid is veel waard

De aandeelhouders straften de grootste en blijkbaar meest delinquente bank van Nederland niet echt af door de stukken massaal in de verkoop te doen. Daar zijn twee redenen voor aan te wijzen. In de eerste plaats was er al een behoorlijke tijd bekend dat ING werd onderzocht in deze kwestie en was de vraag vooral nog hoe hoog de boete zou worden. Nu is die zekerheid er, en al zal er hier en daar geslikt zijn over de hoogte van het bedrag, de onzekerheid is verdwenen. Een tweede reden is het feit dat deze zaak niet direct te maken heeft met het handelspartners of belangrijke klanten. Het wangedrag was gerelateerd aan wanpraktijken van ‘derde partijen’ die de bank misbruikten voor het witwassen. Niet bepaald een teken dat het wel goed zit met de interne controle bij de bank, maar ook van weinig invloed op de winstgevendheid in het algemeen.

Operationele problemen doen meer pijn

Terwijl de (grote) aandeelhouders niet zoveel moeite leken te hebben met de opgelegde boete, was dat wel het geval met de operationele problemen bij de ING. De bank gaf aan dat er forse achterstanden zijn opgelopen in het moderniseren van de organisatie voor het zakelijk bankverkeer. Deze opmerking kwam de bank op aanmerkelijk meer koersverlies te staan dan de opgelegde boete. Bij haar zakelijke klanten maakte de ING zich vervolgens ook niet echt populair door een paar dagen later aan te kondigen dat de tarieven voor zakelijke klanten fors omhoog zullen gaan. Dit is nodig voor de investering in ICT, maar klanten zullen toch ook al gauw denken dat de boete ergens terug moet worden verdiend.

Grote banken hebben het moeilijk. De lage rente, de concurrentie van financiële start-ups en het slechte imago spelen de financiële reuzen nog steeds parten. Wat denkt u als belegger? Komt er een omslag? Zullen de megabanken de weg van de dinosauriërs gaan? Met een goedgekozen positie met hefboom kunt u hiervan profiteren. Zoekt u een betrouwbare online broker, dan vindt u er een aantal op deze site.

 

Funding Circle gaat naar de beurs

Het online kredietbedrijf Funding Circle heeft definitief bevestigd een beursgang te maken. Funding Circle is het grootste online leenbedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Ook in Nederland in het bedrijf actief, maar voorlopig nog op kleine schaal. Met de emissie hoopt het bedrijf ongeveer 300 miljoen pond op te halen door nieuwe aandelen te plaatsen. Ook zullen bestaande aandeelhouders hun stukken ten dele verkopen. Hierdoor zal er ongeveer 25% van de aandelen in omloop komen. Het gerucht ging al langer dat de onderneming een beursnotering nastreefde. Deze details zijn nu bekend gemaakt om een plaats te verwerven in de London Stock Exchange.

De nieuwe bedreiging van bestaande banken

Funding Circle zorgt ervoor dat midden- en kleinbedrijven kleine leningen met korte looptijd kunnen krijgen van financiers. Hierbij worden bestaande banken dus uitgesloten. Inmiddels heeft het bedrijf al voor ongeveer 5 miljard pond aan dergelijke financieringen verschaft. Alleen de eerste helft van 2018 bedroeg het bedrag aan dergelijke korte leningen al meer dan een miljard pond. Het is daarmee duidelijk dat het bedrijf in een behoefte voorziet en een directe concurrent is geworden voor traditionele banken. In ons land is Funding Circle nog een kleine speler, toch is er via dit leenbedrijf al € 38 miljoen aan leningen verstrekt in de eerste zes maanden van dit jaar. Door het feit dat Funding Circle heeft gekozen voor een beursgang maakt het bedrijf ook duidelijk dat online lenen de toekomst heeft. Dat de emissie serieus wordt genomen blijkt ook uit de partijen die de beursgang begeleiden: Merril Lynch, Goldman Sachs en Morgan Stanley. Momenteel is nog niet bekend wanneer Funding Circle naar de beurs zal gaan.

Komen particulieren ook in aanmerking bij deze emissie?

De laatste tijd is er wat reuring geweest omdat bij beursgang van ICT-bedrijven de particulier vrijwel werd uitgesloten van deelname. Op dat gebied zijn er nog geen details vermeld. Het is echter mogelijk dat er ook nu weinig ruimte zal zijn voor kleine beleggers. Anders Holch Povlsen, grootaandeelhouder van Zalando en bestuursvoorzitter van een aantal kledingbedrijven heeft al aangekondigd dat hij zeker 10% van de aandelen van Funding Circle zal willen verwerven en daar een groot bedrag voor over heeft. Het is daarmee eigenlijk al meteen duidelijk dat de emissieprijs van dit nieuwe financiële beursbedrijf behoorlijk hoog zal worden gesteld. Toch kunnen dergelijke beursgangen ook voor particulieren soms interessant worden, niet alleen bij de eerste notering. Wilt u een graantje meepikken van beursgangen of op een andere manier rendement maken aan de beurs? Doe dat dan via een betrouwbare online broker die is vermeld op deze site.

SBM regelt eindelijk kwestie in Brazilië

Na jarenlang touwtrekken heeft SBM Offshore een schikking getroffen met de federale aanklager in Brazilië. Dit betrof een boete van $ 48 miljoen en hierdoor is de totale schadepost voor het bedrijf opgelopen tot $ 347 miljoen. Maar het betekent wel dat SBM in Brazilië nu alle juridische problemen heeft opgelost. Dat houdt in dat het bedrijf, dat jaren lamgeslagen was door deze kwestie, nu weer de blik op de toekomst kan richten.

Het schandaal van SBM Offshore

In 2014 werd bekend dat SBMO steekpenningen had betaald in Brazilië om orders in de wacht te slepen van de Braziliaanse oliegigant Petrobras. Hoewel het niet echt ongebruikelijk is om extraatjes te betalen in Zuid-Amerika, leverde deze kwestie een schandaal op dat dat tot ver over de grenzen reikte. Het Amerikaanse ministerie van justitie is de laatste jaren erg fel op dergelijke praktijken. Dat betekende dat de zaak ook toegerekend werd aan SBM Offshore USA. Gedurende de looptijd van de kwestie waren contracten voor de Amerikaanse vestiging van SBM dan ook niet echt mogelijk. Behalve de zaak in Brazilië speelden ook nog vergelijkbare zaken in Angola, Equatoriaal Afrika, Kazachstan en Irak. Behoudens de nu afgewikkelde procedure waren de andere zaken ook in de VS inmiddels geregeld.

Versnippering van het Braziliaans rechtssysteem

Nadat de feiten bekend waren geworden, trof SBM al in 2016 een schikking in Brazilië. Voor een bedrag van $ 280 miljoen leken de problemen te zijn opgelost. Maar dat bedrag kon niet worden betaald, omdat de zogenaamde vijfde kamer in Brazilië het akkoord voor deze schikking op het laatste moment introk. In Brazilië moeten in totaal 6 instanties op één lijn komen om een dergelijke schikking rechtsgeldig te maken. SBM Offshore heeft middels haar directeur Gouvernance en Compliance meerdere malen gezegd dat alleen een allesomvattende oplossing na werd gestreefd. Tot die tijd kon het bedrijf niet meer meedoen aan grote en vaak lucratieve projecten op de Braziliaanse markt. Ook bij internationale projecten speelde de kwestie Brazilië de onderneming vaak parten. Vanaf heden kan men echter dus weer meedoen aan aanbesteding in Brazilië, ook voor projecten bij diepzeevelden ver uit de kust waar SBM haar expertise heeft.

Eindelijk weer duidelijkheid voor de belegger

Hoewel de huidige schikking dus hoger is dan de eerder gereserveerde $ 280 miljoen zullen beleggers er blij mee zijn. Het bedrijf kan nu immers weer verder met business as usual. Gedurende vier jaar was er voortdurend onzekerheid. SBM Offshore maakte dan ook moeilijke tijden door.  In een periode dat de AEX ruim 50% steeg, zakte het aandeel 9%. SBM Offshore viel daardoor ook weg uit de AEX. Gaat u voor SBM Offshore, nu het bedrijf weer kan doen waar het goed in is? Kies dan voor een betrouwbare online broker op deze site.

Gaat de Volksbank naar de beurs?

Nog steeds heeft Nederland een staatsbank. Toen SNS Reaal dreigde om te vallen, werd deze bank door de Nederlandse Staat overgenomen. Wat nu de Volksbank wordt genoemd, bestaat uit de ASN Bank, BLG Wonen, Regiobank en SNS. Natuurlijk was het vanaf de nationalisatie de bedoeling dat de bank weer geprivatiseerd zou worden. Voormalig minister van financiën, Jeroen Dijsselbloem, noemde eerder een periode van twee jaar, die nodig was om de kosten omlaag te brengen en het risicobeheer te verbeteren. Inmiddels is die periode van twee jaar verstreken en worden de opties bezien. Een beursgang behoort daar uiteraard ook toe.

Een ‘sociaal bewogen bank’ op de beurs? 

Inmiddels is de verwachting dat de Volksbank uiterlijk in 2020 zal worden verkocht en zijn de voorbereidingen daarvoor in gang gezet. Natuurlijk is een beursgang een voor de hand liggende optie voor deze bank. Maar er is een bijzonderheid. De Volksbank wil namelijk een sociaal bewogen bank worden. Het is hierbij de bedoeling dat belangen van klanten, maatschappij en medewerkers er evenzeer toe gaan doen als die van de aandeelhouders. Het is daarbij de vraag of een beursgang mogelijk is zonder dat de aandeelhouders te veel macht zullen gaan krijgen. Het bestuur overweegt daarom om ook alternatieve structuren te laten onderzoeken.

Goldman Sachs onderzoekt opties

Het bestuur heeft Goldman Sachs aangetrokken om de mogelijkheden buiten de overheid te onderzoeken. Bepalend is daarbij vooral hoe mogelijke investeerders zullen reageren op de beperking van hun macht. Het is de taak van Goldman Sachs om te onderzoeken of er mogelijkheden bestaan voor een sociaal bewogen bank op de beurs en welke prijs daarvoor zou moeten worden betaald. Het zal duidelijk zijn dat de overheid er moeite mee zal hebben om de belastingbetaler te laten opdraaien voor een experiment van een bank die het anders wil doen. Het ministerie van Financiën gaf dan ook geen commentaar op het nieuws. Slechts het feit dat er in het regeerakkoord is opgenomen dat de Volksbank een toekomst moet zoeken buiten de overheid werd bevestigd.

Hoe zijn de kansen voor de Volksbank op de beurs

Het lijkt een tegenstrijdigheid, een bank die belangen van vele partijen tegelijkertijd wil dienen. In de huidige economie zijn banken wanhopig bezig de digitalisering van het financiële verkeer te moderniseren en de concurrentie aan te gaan met nieuwe financiële diensten van start-ups.  Een bank die zich niet volledig op haar financiële producten kan concentreren, lijkt daardoor kansloos. Een beursgang van de Volksbank lijkt een illusie onder de huidige voorwaarden.

Wilt u positie nemen in meer kansrijke emissies? Kies dan voor een betrouwbare online broker op deze site.

Kraft Heinz weer op overnamepad?

De meest opvallende stijger op de Amerikaanse beurs was vorige week Kraft Heinz. Wederom gaat er een gerucht dat het bedrijf een grote overname van plan is. Vorig jaar schokte het beursbedrijf de experts door een bod te doen op het veel grotere Nederlands-Britse Unilever. Hoewel de overname snel werd afgeblazen toen Unilever die als vijandig beschouwde, ontstond er onzekerheid bij megabedrijven. Unilever werd voordien altijd als jager gezien en nooit als een mogelijke prooi. De zeep- en voedingsfabrikant is tenslotte een van de grootste op haar gebied en leek onbetaalbaar. De nieuwe prooi van Heinz Kraft is niet zo groot als Unilever, maar heeft ook een naam die klinkt als een klok: Campbell Soup.

Wereldbekende soep

Campbell Soup is een van de grootste soepmakers ter wereld en de blikken soep en aanverwante producten worden onder diverse namen verkocht. In Nederland gebruikt Campbell bijvoorbeeld de merknaam: Royco.

Natuurlijk is Campbell Soup vooral bekend geworden door een bijzonder moment in het bestaan van het bedrijf. Kunstenaar Andy Warhol gebruikte op het hoogtepunt van zijn roem blikken Campbell Soup voor een kunstwerk. Het werd misschien wel zijn meest opvallende creatie en maakte Campbell in een klap wereldberoemd als soep.       

Vandaag de dag werken er ongeveer 30.000 mensen bij de soepfabrikant en bedraagt de omzet bijna $ 8 miljard. Het bedrijf is vertegenwoordigd in 120 landen en profileert zich als de maker van simpele maaltijden.

Ketchup als fusieproduct

Kraft Heinz is een fusiebedrijf dat nog maar kort bestaat in deze combinatie. In 2015 gingen ketchupmaker Heinz en sauzenspecialist Kraft samen. De fusie werd gesteund door superbelegger Warren Buffet en financieringsmaatschappij 3G, die samen $ 10 miljard staken in het fusiebedrijf. De nieuw ontstane onderneming werd daarmee op een waarde bepaald van ongeveer $ 50 miljard.

Kraft Heinz heeft 13 verschillende merknamen, alle merken hebben een jaarlijkse omzet van $ 500 miljoen of meer. Omdat het bedrijf nog steeds kan rekenen op Warren Buffet en 3G als het gaat om overnames kan het ook het oog laten vallen op bedrijven die verhoudingsgewijs erg groot zijn.

Zit er nog rek in Kraft Heinz?

Het aandeel Kraft Heinz steeg 9% op het overnamegerucht, ook de aandelen van Campell Soup lieten een bescheiden stijging zien. Dat laatste duidt er wellicht op dat aandeelhouders nog niet veel vertrouwen hebben in een geslaagde overname. Dat biedt natuurlijk kansen voor avontuurlijke particuliere beleggers. Gaat u voor een hefboomproduct van een van de betrouwbare online brokers op deze site?

Heineken gaat voor China

Het nieuws dat Heineken een miljardendeal heeft gesloten in China, zorgde voor een opleving van het aandeel op de Amsterdamse beurs. Toch lijkt het erop dat Heineken vaste voet zou kunnen krijgen op de grootste biermarkt ter wereld en dit een gouden deal voor de onderneming zou kunnen zijn. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door de kartelautoriteiten en natuurlijk blijft China een moeilijke markt voor westerse bedrijven. Maar de details die tot nu toe bekend zijn gemaakt, klinken erg positief voor de op een na grootste brouwer ter wereld.

Gaan de Chinezen voor Heineken?

Tot op heden is China een witte vlek op de kaart voor Heineken. Slechts een half procent van de bierverkopen in het immense land komt voor rekening van de Nederlandse biergigant Extra frustrerend is daarbij dat aartsrivaal AB InBev inmiddels met Budweiser 15% marktaandeel heeft. In die situatie lijkt nu echter verandering te komen.

Heineken heeft een miljardendeal gesloten met de grootse brouwer in China: CR Beer. Deze brouwer maakt het meest populaire bier in China: Xuehua. Dit merk wordt elders ter wereld verkocht onder de naam Snow. CR Beer brouwt jaarlijks 100 miljoen hectoliter Xuehua en dat is bijna 3 keer zoveel als er van het premiummerk Heineken wereldwijd wordt gemaakt. Maar na het tekenen van de overeenkomst zal er ook in de negentig brouwerijen van CR Beer Heineken worden gemaakt. Hierdoor zal dit merk landelijk beschikbaar worden.

Een luxe bier voor een meer welvarend volk

De belangrijkste reden voor CR Beer om de samenwerking te zoeken met Heineken is de stagnatie van het merk Xuehua op de thuismarkt. Dit bier wordt door de Chinezen inmiddels beschouwd als een doorsnee bier. Door de toegenomen welvaart is men op zoek naar meer luxe merken. Budweiser heeft daar al van geprofiteerd met een flink marktaandeel. Nu lijkt er ook ruimte te zijn voor Heineken als luxe premiummerk.

Als onderdeel van de deal zal Heineken elders ter wereld Snow gaan produceren en verkopen.

Heineken heeft in totaal € 2,7 miljard geïnvesteerd in CR Beer. Dit bedrijf heeft daartegenover ongeveer € 700 miljoen in Heineken gestopt en een aandeel verkregen van 1%. Het aandeel van Heineken in de gezamenlijke activiteiten is 40% en dat is relatief veel voor Chinees-westerse samenwerking.  

Gelooft u dat Heineken hiermee een stap heeft gezet om AB InBev te achterhalen en een belangrijk marktaandeel te realiseren op de immense Chinese biermarkt? Via een hefboomproduct kan van een koersexplosie bij Heineken extra worden geprofiteerd. Betrouwbare online brokers die ook een groot assortiment derivaten hebben, vindt u op deze site.

Tegenslag voor bitcoin in de VS

Er was al maandenlang hoopvol naar uitgekeken: de aanvraag van een indextracker op de bitcoin. Dit keer waren het de beroemde broers Winkelvoss, bekend omdat ze zichzelf zien als de echte oprichters van Facebook. Inmiddels hebben ze ook een naam opgebouwd als investeerders in tech op de beurs. Om een indextracker van de grond te krijgen, werkten ze samen met de Chicago Board Options Exchange. Op deze beurs kunnen al wel futurecontracten worden uitgeoefend op de bitcoin. Maar de uitspraak van de Amerikaanse beurswaakhond werd weer een deceptie.  Voor de derde achtereenvolgende keer werd een indextracker op de bitcoin afgewezen.

‘Fraudegevoelig’

Met name de argumenten die de SEC hanteerde waren reden voor somberheid op de markt voor cryptomunten. Net als de twee vorige aanvragen werd er gewezen op een technisch onvoldoende aanvraag. Ook werd de munt fraudegevoelig genoemd met verwijzing naar de recente hacks van cryptoplatforms.

Na het bekend worden van de uitspraak van de SEC zakte de bitcoin snel met $ 400 . Ook de andere bekende cryptomunten zoals de ether, de ripple en de xrp daalden, in navolging van de bitcoin.

Voor de bitcoin was het met name een bitter gelag, omdat de cryptomunt aan een nieuwe opmars bezig leek. De laatste twee weken voor 29 juli was de munt ongeveer 30% gestegen. Ook de afgelopen maand werd per saldo een winst geboekt van 40%. Na het voorlopig hoogtepunt van $ 19.000 eind 2017, werd er in juni van dit jaar een niveau van $ 5.900 aangetikt.

Volgens een aantal marktexperts ziet de toekomst van de cryptovaluta er nu weer somber uit.

Wat is het belang van een indextracker?

De bitcoin zelf heeft momenteel een marktwaarde van circa $ 130 miljard. De tweede munt in omvang, de ether, volgt met een bedrag van $ 50 miljard. Toch zijn de crypomunten nog niet opgenomen in de beleggingsportefeuilles van de grote beleggers in de VS. Hiertoe is goedkeuring van het product in de vorm van een indextracker noodzakelijk en daarmee goedkeuring door de SEC. Als dat zou lukken, verwachten experts een forse koersstijging en een duidelijker positie van de cryptomunten in de financiële wereld.

Voorlopig lijkt het wachten op de vierde poging om de bitcoin in een indextracker vast te leggen.

Cryptomunten tonen ook dit jaar weer een grote volatiliteit en zijn dus ook interessant voor avontuurlijke particuliere beleggers. Wilt u met hefboom beleggen in de bitcoin of een van de andere cryptomunten? Op deze site vindt u daartoe een aantal betrouwbare online brokers.  

 

 

Economische crisis Turkije lijkt onafwendbaar

Economen hadden verwacht dat Erdogan na zijn herverkiezing in juni 2018 veranderingen zou aanbrengen in zijn economisch beleid. Tenslotte zucht Turkije onder een torenhoge inflatie. Deze wordt mede veroorzaakt door de mega-investeringen van de overheid, zoals de uitbreiding van het vliegveld van Istanboel. Maar Erdogan lijkt niet van plan zijn beleid te veranderen. Hij zet in op hoge groeicijfers en riskeert daarmee een schuldencrisis. Politiek succes in Turkije is vaak nauw verbonden aan economische voorspoed. Als de aanhangers van Erdogan worden geconfronteerd met een lege portemonnee, zou ook hij daardoor het risico lopen behoorlijk te worden afgestraft. Mede daarom lijkt hij de zondebokken al klaar te hebben gezet.

Buitenlandse complotten en binnenlandse tegenwerking

De regeringsmedia doen er alles aan om de inflatie af te doen als een buitenlands complot tegen Turkije. Dat is niet onlogisch, omdat inflatie in de sociale media een onderwerp is dat veel wordt besproken. De campagne tegen de buitenlandse boemannen is overigens niet zonder succes. Volgens een peiling beschouwt meer dan de helft van de aanhangers van de AK-partij de hoge inflatie inderdaad als het gevolg van een buitenlandse operatie.

Maar Erdogan ziet ook binnenlandse zondebokken. Het beleid van de Centrale Bank van Turkije staat het vaak niet aan. Voor de verkiezing merkte hij al op dat hij erover dacht om de onafhankelijkheid van de Centrale Bank in te perken.

Natuurlijk zien economen in binnen- en buitenland het als een gevaar als de president zich als een echte dictator ook zou bemoeien met de koers van de Turkse lira. Juist door dergelijke uitspraken lijken institutionele en particuliere beleggers het vertrouwen in Turkije steeds meer te verliezen.

Turkse lira steeds verder onder druk

Door de toenemende inflatie en de enorme schuldenposten van het land wordt de Turkse munt nog steeds minder waard. Ook de hoge rente van boven de 15% kan de valuta niet aantrekkelijk maken voor de internationale handel. Dat maakt het erg moeilijk voor Turkse spaarders. Moeten zij hun lira’s maar zo snel mogelijk omwisselen naar dollars of euro’s, of toch nog even wachten. Dat er een economische crisis zal volgen, lijkt op dit moment alleen nog een kwestie van tijd. Dat Turkse economische instellingen die door de regering worden beheerst hun best doen om vertrouwen uit te stralen waar het de lira betreft lijkt onzin. Ook hier kan men zien dat de situatie momenteel niet meer in de greep is.

Denkt u van de komende crisis in Turkije te kunnen profiteren met een positie met hefboom? Op deze site vindt u gespecialiseerde online brokers die betrouwbaar zijn.

Het relativeren van een handelsoorlog

Het belangrijkste nieuws op de financiële markten is nog de steeds de handelsoorlog en het optreden van president Trump. Nog steeds weet deze met onverwachte uitspraken vriend en vijand op de kast te jagen. Maar niet iedereen is echt onder de indruk van de huidige situatie en dat geldt zeker voor Byron Wien. Na een carrière van 21 jaar bij een grote Amerikaanse handelsbank waarin hij ook regelmatig de beleggingswereld verraste met zijn lijstje van ’10 verrassende voorspellingen’ is Wien nu vicevoorzitter van een dochter van de Blackstone Group. Deze investeringsmaatschappij heeft bijna $ 500 miljard aan beleggingen onder haar beheer. Wien relativeert de handelsoorlog en de schuldenpositie van de VS.

Handelsheffingen hebben nauwelijks invloed op de economie

Volgens Wien is de drukte die wordt gemaakt over de heffingen die Trump lijkt te willen opleggen aan Europese en Aziatische landen eigenlijk onnodig. Als de bedragen bij elkaar opgeteld worden, gaat het in totaal om maximaal een bedrag van $ 400 miljard. Dat lijkt wel erg veel, maar is, afgezet tegen de waarde van de totale Amerikaanse economie, minder dan 2%. In de jaren dertig van de vorige eeuw was de situatie duidelijk anders. In die tijd vormden de heffingen maar liefst 8% van de het totaal. Bovendien was Amerika toen veel afhankelijker van productie en landbouw. Vandaag de dag vormt dienstverlening de hoofdmoot van de economie.

De staatsschuld hoeft immers niet terugbetaald te worden!

En vergelijkbare redenatie heeft Wien voor de Amerikaanse staatsschuld waar vele economen zich zorgen om maken. De VS heeft een staatsschuld van $ 21 biljoen en niemand weet hoe dat eigenlijk ooit terugbetaald kan worden. Wien merkt op dat de schuld sinds 2000 is verdrievoudigd, maar dat de rentelasten slechts met 25% zijn gestegen sinds die tijd. De totale rentelast op de staatsschuld is met $ 450 miljard een bedrag dat het land moeiteloos kan opbrengen. En waarom zou iemand hoeven nadenken over het terugbetalen van deze schuld? Tot op heden heeft de VS nog nooit schuld terugbetaald en dat zal ook wel zo blijven, omdat het land altijd netjes de rente betaalt over de schuld. Op die manier hoeft niemand zich zorgen te maken. Wien wijst er ook op dat men inmiddels gewend is geraakt aan een lage rente en de hele wereld is overstroomd met liquiditeiten. Er is dus geen reden om te verwachten dat de situatie op korte termijn zal wijzigen. Beleggen is in zijn optiek dan ook de meest logische keuze op dit moment.

Bent u het eens met Wien en denkt u dat beleggen de meeste kans oplevert op en goed rendement? Kies dan voor een goede en betrouwbare online broker op deze site om dat te realiseren.