De gevolgen van een harde Brexit

Het moment komt steeds dichterbij waarop duidelijk zal worden of de Brexit-deal die May heeft gesloten ook acceptabel is voor het Britse parlement en voor de volksvertegenwoordigers in de diverse staten van de EU. Op dit moment is er nog geen enkele zekerheid of er voldoende steun zal zijn aan beide kanten van het kanaal. Mocht er een probleem ontstaan, dan is er geen tijd meer om tijdig een nieuwe overeenkomst te sluiten en is een harde Brexit en feit. Op zo’n moment zou de handel tussen Groot-Brittannië en de EU weer worden bepaald door de handelsregels van de WTO, zoals dat ook gold voordat de Britten in 1973 toetraden tot de EU.

Online beleggen bij Markets.com

Wat betekenen de regels van de WTO voor Groot-Brittannië?

Mogelijk gaat de handel tussen Groot-Brittannië en de 27 resterende EU-landen weer vallen onder de regels van de WTO. Elk lid van de 164 leden van de WTO heeft een lijst van tarieven en quota die gelden voor andere landen, waarmee geen vrijhandelsovereenkomst is gesloten. Voor de landen van de EU zijn deze tarieven allemaal gelijk. Gebaseerd op de huidige handelsvolumes zouden de goederen die nu vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de EU gaan gemiddeld 4,3% duurder worden. Voor de handel in de andere richting geldt een percentage van 5,7%. Dat lijkt op zich nog wel mee te vallen, maar er zijn sectoren die een flinke opdoffer zouden krijgen. Zo geldt voor yoghurt (afhankelijk van zaken als vetgehalte en gewicht) al gauw een heffing van 35%. Maar vooral de boeren in de vleesindustrie maken zich grote zorgen. Op dit moment gaat 80% van de Britse export van vlees naar de EU en dat zijn ook flinke hoeveelheden. Als er vanaf volgend jaar een heffing moet plaatsvinden van 50% op lamsvlees, dan is er eigenlijk geen mogelijkheid meer voor de boeren in Groot-Brittannië om nog te exporteren.  

En nieuwe vrijhandelsovereenkomst?

Op basis van de regels van de WTO moeten de hiervoor genoemde tarieven gehandhaafd blijven omdat staten niet zomaar andere invoerrechten mogen rekenen voor verschillende landen. Een vrijhandelsovereenkomst sluiten is altijd wel mogelijk, maar bij een harde Brexit ligt dat niet voor de hand. Omdat er dan vele problemen eerst moeten worden opgelost, is dit ook niet zomaar mogelijk. Voor beleggers in Groot-Brittannië en de EU is het ook van groot belang dat de Brexit-deal zal lukken, omdat de wereldwijde beurzen anders een duikeling zullen maken. Gaat u uw portefeuille beschermen tegen een mogelijke harde Brexit? Kies dan voor een betrouwbare online broker op deze site.

Handelsakkoord China-VS in de maak?

Het lijkt erop dat de topontmoeting tussen Trump en Xi Jinping tot een handelsakkoord zal leiden. Beide leiders spraken langer met elkaar dan verwacht in Buenos Aires, het overleg duurde bijna 2 ½ uur. Hoewel er op het moment dat dit artikel wordt geschreven nog geen formele resultaten bekend zijn, schijnt een akkoord binnen drie maanden te worden nagestreefd. Beide leiders kregen een staande ovatie van de delegatieleden na afloop van het overleg.

Online beleggen bij Markets.com

Voorlopig geen aanpassing van de heffingen.

Op 1 januari 2019 of eerder was het de bedoeling dat een aantal Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen omhoog zouden gaan van 10% naar 25%. Dit zou in totaal een bedrag van rond de $ 200 miljard betreffen. Maar een woordvoerder van het Witte Huis deelde mee dat Trump voorlopig zal afzien van deze heffing. Dit uitstel zal in ieder geval 90 dagen duren. In ruil daarvoor zou China hebben ingestemd om een grote hoeveelheid Amerikaanse producten af te nemen, waaronder agrarische en industriële producten. Verrassend was dat daarbij ook energie werd genoemd en daar zal waarschijnlijk dan olie mee worden bedoeld. In de periode van 90 dagen waarin de importheffingen niet worden verhoogd, moeten de beide economische grootmachten een akkoord bereiken over zaken als intellectueel eigendom, landbouw, cyberdiefstal en handelsbelemmeringen. Lukt dat niet, dan gaat volgens de woordvoerder de voorgenomen tariefsverhoging alsnog in.

De beurzen kunnen hun mening over de bereikte resultaten snel geven.

Voorafgaande aan het overleg tussen Trump en Xi Jinping waren er lichte dalingen op de wereldwijde beurzen. Er was een zekere nervositeit, omdat als het gesprek zonder resultaat zou blijven, de tariefverhogingen wellicht al meteen ingevoerd zouden worden en dat de Chinezen met tegenacties zouden komen. Het lijkt er echter nu op dat Xi en Trump een akkoord hebben gesloten waarbij beide als winnaar uit de bus zijn gekomen. Toch denken insiders dat de gevolgen voor de beurzen bescheiden zullen blijven, omdat er geen zekerheid is gerealiseerd. De onderwerpen waarvoor overeenstemming moet worden bereikt, zijn talrijk en het is al bekend dat beide partijen hier zeer verschillend over denken. De handelsoorlog is dus beslist nog niet van tafel. Een tweede item, de daling van de olieprijs, zal zich wellicht ook voorzetten, gelet op de levering van energie vanuit de VS naar China.

Wilt u met hefboom profiteren van de volatiliteit die deze onzekerheden met zich mee kan brengen. Kies dan altijd voor een betrouwbare broker. Op deze site staan die vermeld.

Brexit-akkoord. Profiteert het Britse pond?

Het lijkt erop dat met het zetten van de handtekeningen onder het akkoord, Brexit steeds dichterbij komt. Toen May een week geleden trots meldde dat er conceptakkoord lag, ging de Britse munt snel omhoog in waarde. Maar dat was slechts een schijnbeweging, omdat de stijging binnen korte tijd ongedaan werd gemaakt toen de voorwaarden bekend werden gemaakt en de storm losbarstte in het Lagerhuis. Toch is May erin geslaagd om in ieder geval in haar regering voldoende steun te vinden om het akkoord definitief te maken. Hierbij lieten een aantal bewindslieden wel zien dat zij het er niet mee eens waren en vertrokken. Maar er kwam in het parlement geen motie van wantrouwen tot stand en May heeft derhalve de touwtjes nog steeds in handen.

Online beleggen bij Markets.comEr is nog en lange weg te gaan in het VK

Pas op 29 maart 2019 is het zover dat Groot-Brittannië feitelijk de EU  zal verlaten en het lijkt er niet echt op dat deze periode rustig zal verlopen. In het Verenigd Koninkrijk zal May nog een harde dobber krijgen om dit akkoord door het parlement te loodsen. Daarbij heeft ze onder meer de steun nodig van de Noord-Ierse parlementsleden en die zijn allesbehalve enthousiast inzake de afspraken over de grens met Ierland. De meerderheid in dit kleine stukje van Groot-Brittannië had liever een ‘harde’ grens gezien met de rest van Ierland. De problemen in de tijd voordat er een overeenkomst met de IRA werd gesloten, zijn nog niet vergeten. Ook met de Schotse vertegenwoordigers zal May nog het een en ander moeten regelen. In Schotland is de meerderheid tegen Brexit en eigenlijk is het voor de voorstanders van een onafhankelijk Schotland weer een mooie gelegenheid om de anti-Engelse gevoelens weer eens te testen.

Ook in de EU is alles nog niet geregeld 

Waar de Noord-Ieren niet tevreden zijn, geldt dat ook voor de Ieren. Die vinden ook een ‘zachte’ grens met een deel van het eiland beslist geen goed idee. Daarbij is er ook nog steeds het probleem Gibraltar. Spanje heeft zich op dat punt de laatste tijd minder laten gelden. Maar dat wil beslist niet zeggen dat het Brexit-akkoord moeiteloos het Spaanse parlement zal passeren. Er zijn nog voldoende hobbels op een weg die nu toch voor een belangrijk deel lijkt te zijn afgelegd. Zal het Britse Pond bij iedere hobbel die wordt genomen weer opveren? Dan is er voor beleggers die met hefboom werken de komende tijd veel rendement te behalen. Kies dan wel voor een betrouwbare online broker. Op deze site staan er meerdere.

Flinke klappers op Wall Street

De kwartaalcijfers worden weer gepresenteerd en dat is traditioneel vaak het moment dat de koersen van de aandelen flinke mutaties laten zien. Ook dit kwartaal was het niet anders op Wall Street. Een selectie van de meest opvallende fondsen van de afgelopen week.

Online beleggen bij Markets.com

Apple -7%

Als Apple daalt, dan gaat het meteen om grote bedragen, gelet op de beurswaarde van deze technoreus. De aandeelhouders waren niet echt blij met de verwachtingen voor het komende kwartaal. Apple was voorzichtig in de schattingen voor het 4e kwartaal, terwijl daarin juist de feestdagen zitten. Als de hooggespannen verwachtingen van de analisten in het vierde kwartaal niet waar gemaakt zullen worden, zal dat de koers van Apple geen goed doen. Een aantal beleggers nam derhalve vast afscheid en hierdoor moest het fonds een fikse veer laten.

GoPro -20%

GoPro is het bedrijf dat action camera’s en toebehoren daarvoor maakt. Dit product is vooral zeer populair onder jongeren die hun sportieve avonturen op het land en op of in het water op een zo spectaculair mogelijk wijze willen vastleggen. De onderneming slaagde er in het afgelopen kwartaal echter niet in uit de rode cijfers te blijven en dat was een behoorlijke tegenvaller voor de aandeelhouders. Het is de vraag of de concurrentie marktaandeel heeft gewonnen met goedkopere producten of dat de rage om dit soort beelden op YouTube te plaatsen alweer voorbij is. Een deel van de beleggers nam geen risico maar afscheid.

Weight Watchers  -29%

De afgelopen kwartalen was het aandeel van Weight Watchers behoorlijk in waarde gestegen. Vooral de impuls van Oprah Winfrey, die niet alleen positief was over het afslankprogramma, maar ook flink wat aandelen kocht zorgde voor een impuls. Maar dit keer waren de beleggers niet echt gecharmeerd van de cijfers en vielen met name de verwachtingen behoorlijk tegen. Zoals gebruikelijk in dergelijk gevallen kozen veel aandeelhouders de sell knop en verloor het aandeel veel beurswaarde. Misschien dat Oprah weer voor een nieuwe opleving kan gaan zorgen.

Starbucks +9%

Tegenover deze forse verliezers stond de winst van Koffieketen Starbucks. Afgelopen was het bedrijf nog in het nieuws door de sluiten van een Europees hoofdkantoor in Amsterdam waardoor 190 mensen hun baan zullen verliezen. Juist de keuze om zich meer op de thuismarkt en China te gaan richten zorgde voor een stijging van de koers van het aandeel. Ook de mededeling dat het bedrijf meer gezonde dranken gaat verkopen, werd positief ontvangen.

Wilt u profiteren van de volatiliteit op basis van de kwartaalcijfers? Overweeg dan eens een hefboomproduct bij een van de op deze site vermelde betrouwbare online brokers.

Midterm verkiezingen VS en de beurs

Op dinsdag 6 november zijn er tussentijdse verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden in de VS. In aanloop maakte president Trump al duidelijk dat ook de beurs de invloed van de verkiezingen zal ondervinden. Hij merkte op dat stemmen op de Democraten een daling van de koersen op Wall Street zou inleiden. Een paar dagen voor de verkiezingen zei Trump te verwachten tot een akkoord te komen met China zodat een verder escalatie van de handelsoorlog zou kunnen worden voorkomen. De beurzen reageerden positief op zijn woorden en lieten wereldwijd een stijging zien.

Online beleggen bij Markets.com

Wat staat er op het spel?

Momenteel heeft de Republikeinse partij een meerderheid, zowel in het Congres als in de Senaat. Hoewel er ook onder de Republikeinse Afgevaardigden tegenstanders van Trump zijn, is het hem tot dusverre gelukt om een aantal van zijn plannen in wetgeving gerealiseerd te krijgen. De verlaging van de belasting voor bedrijven was hierbij een goed voorbeeld. Als de Democraten de meerderheid in een van beide kamers zouden halen, zal het voor de president een stuk moeilijker worden om zijn beleid voort te zetten. In het Congres (vergelijkbaar met de Tweede Kamer in Nederland) hebben de Republikeinen nu een meerderheid van 45 zetels op een totaal van 435. Dat lijkt comfortabel, maar is het niet echt. De Democraten moeten 23 zetels winnen om de meerderheid over te nemen en dat is volgens insiders en peilingen mogelijk. Dat houdt mede verband met het feit dat 30 ervaren Republikeinen niet mee zullen doen en minder ervaren politici hun plaats tijdens de verkiezingen moeten overnemen. Bijzonder daarbij is ook nog dat de partij van de zittende president in het verleden gemiddeld 32 zetels verloor in het Congres en 2 in de Senaat.  Toevallig hebben de Democraten precies 2 zetels extra nodig in de Senaat om daar ook een meerderheid te krijgen. Toch wordt die kans minder groot geacht, omdat bij deze Midterm in de Senaat slechts een deel van de zetels in de verkiezingen op het spel staan. Dat zijn vooral zetels van Democraten en  zetels in zeer conservatieve Republikeinse staten.

De invloed op de beurzen

Ondanks de vele kritiek die Trump dagelijks van de pers moet slikken, zijn de beurzen de afgelopen tijd weer gestegen. Vooral als Trump een akkoord met China weet te realiseren, zal dat zeer positief worden ontvangen. Maar een Democratische meerderheid in het Congres zal door de beurzen met even weinig enthousiasme worden begroet als door de president. Spannende tijden voor beleggers. Waar kiest u voor? Ga in ieder geval voor en betrouwbare online broker op deze site.      

Themis voor de avontuurlijke belegger?

Op 9 november maakt het Oostenrijkse biotech-bedrijf Themis zijn debuut op de beurs. Daarvoor is Amsterdam gekozen. De prijs van het aandeel wordt bij introductie verwacht in de bandbreedte van € 9,70 tot € 11,60. Het bedrijf wil € 35 miljoen ophalen met de emissie. Bij de gekozen koers zou de waarde van het totale concern op € 157 komen te liggen.  Themis ontwikkelt medicijnen tegen virusziekten en bepaalde vormen van kanker. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de immunomodulatie-techniek. Een aangepast mazelenvirus wordt gebruikt om antilichamen te laten ontwikkelen die ziekten kunnen voorkomen of genezen.

Voorlopig alleen cashburn?

Beleggen in nieuwe biotech betekent meestal vooral dat het geld dat beleggers via een beursintroductie in een bedrijf stoppen moet worden gebruikt voor onderzoek of verdere studie. Dat geldt ook voor Themis. Het bedrijf heeft kortgeleden een Fase 2-studie afgerond voor een medicijn tegen het Chikungunya-virus. Het geld van de beursgang zal ten dele worden gebruikt om een Fase3-studie te bekostigen.

Chikungunya is een virus dat wordt overgebracht door muggen. Het komt momenteel vooral voor in Afrika en Azië. Hoewel dit virus in het algemeen niet dodelijk is voor de mens, kan het leiden tot kreupel makende gewrichtspijnen. Momenteel is er geen medicijn beschikbaar tegen het virus. De behandeling bestaat uit toediening van ontstekingsremmers en pijnstillers. De ziekte wordt vooral overgebracht door de Aedes aegypti en de Aziatische tijgermug. Beide soorten komen inmiddels ook in grote delen van Europa en de VS voor. Naar verwachting zal het virus zich ook hier gaan verspreiden. Themis schat de waarde van het medicijn op € 500 miljoen in 2035. Het bedrijf gaat ervan uit dat het na afronding van de studie het geneesmiddel al in 2021 op de markt kan brengen

Andere vaccins

Afgezien van een medicijn tegen Chikungunya is Themis ook bezig met vaccins tegen een aantal andere virusziekten. Naast de gewone verkoudheid onderzoekt het bedrijf ook vaccins tegen onder meer het zika-virus, Lassakoorts en MERS. Wat betreft het kankeronderzoek richt Themis zich met name op maag- en darmkanker. Het bedrijf zegt een techniek te hebben ontwikkeld waarmee het ontwikkelen van vaccins veel sneller kan plaatsvinden. Een dergelijke techniek zou bijzonder waardevol zijn.

Het ontwikkelen van vaccins tegen virussen is geen eenvoudige zaak, dat is alleen al duidelijk door het feit dat de gewone verkoudheid nog steeds niet bestreden kan worden. Maar een bedrijf dat succes kan boeken in de strijd tegen een veelvoorkomende ziekte zal zeer snel in waarde kunnen stijgen. Heeft u er vertrouwen in dat Themis succesvol zal zijn? Tijdig instappen kan dan zeer veel rendement opleveren. Een betrouwbare online broker vindt u op deze site.

Bitcoin houdt stand boven de $ 6.000

Het zijn moeilijke weken voor de aandelenbeurzen. De AEX heeft inmiddels het laagste punt van dit jaar aangetikt. Ook de cryptomunten laten de laatste tijd, na een periode van rust, weer forse dalingen zien. De markten zijn nerveus vanwege de vrees voor een hogere rente en de escalatie van handelsconflicten.  Op het moment dat de spanning tussen de VS en Turkije weer lijkt te zijn geluwd, bestaat de mogelijkheid van een nieuw conflict met Saoedi-Arabië. President Trump heeft gedreigd met forse strafmaatregelen als blijkt dat journalist Khashoggi daadwerkelijk is vermoord in het consulaat van Saoedi-Arabië in Turkije. Een hoge functionaris uit het olierijke koninkrijk heeft al laten weten dat er dan tegenmaatregelen zullen volgen. Uiteraard speelt de handelsoorlog tussen de VS en China ook nog steeds een belangrijke rol op de financiële markten.

Beleggen bij Markets.com

Cryptomuntenplatforms nog steeds onvoldoende beveiligd

Het jaar 2018 is nog niet verstreken en inmiddels is er toch al bijna $ 1 miljard aan cryptomunten gestolen. Het gemelde bedrag is inmiddels uitgekomen op $ 970 miljoen. Kenners zeggen dat de werkelijk schade nog een stuk hoger zal zijn omdat niet alle diefstal wordt gemeld. Het lijkt erop dat de handelsplatforms van de inmiddels 1600 cryptomunten er onvoldoende in slagen om tot een afdoende beveiliging te komen. Het aantal diefstallen is sinds 2017 toegenomen met 250%. De totale gemelde schade in 2017 bedroeg $ 266 miljoen. Het jaar 2018 heeft dus een stormachtige ontwikkeling laten zien, ondanks de waardedaling van de munten. De markt kreeg in 2014 een flinke schok toen bij Mt.Gox een bedrag van $ 450 miljoen aan bitcoin werd geroofd. De huidige trend laat een groot aantal ‘kleine’ diefstallen zien van tussen de $ 20 en $ 60 miljoen. Vooral de wijze waarop de cryptomunten kunnen worden verhandeld, maakt het voor hackers interessant om platformen aan te vallen. Tot op heden lijken de beveiligingsmaatregelen geen effect te hebben.

Wat verwacht u van de cryptomunten?

Waar in het recente verleden cryptomunten een veilige haven leken te vormen bij onrust op de markten, lijkt die rol inmiddels weer te zijn overgenomen door de edelmetalen goud en zilver. Ook cryptomunten reageren op onrust en lijken voor het eerst in de pas te lopen met de aandelenkoersen. Betekent dit ook weer een opleving als de beurzen de weg omhoog gaan vinden? Bij de betrouwbare online brokers op deze site kunt u ook voor posities in cryptomunten kiezen. 

Dreigt er een kredietcrisis in China?

Voor de vierde keer dit jaar heeft de Chinese centrale bank het beleid versoepeld voor binnenlandse banken. Wederom behoeven die vanaf 15 oktober 2018 minder kapitaalreserves aan te houden. De zogenaamde reserveratio gaat binnenkort met 1 procentpunt omlaag. Door deze stap zal er meer dan 1 biljoen yuan vrijkomen. Dit komt overeen met € 150 miljard. De kapitaalreserves van de banken zijn bedoeld om risico’s te dekken in slechte economische tijden. Ze vormen de buffer van een bank voor het geval er vorderingen moeten worden afgeschreven of bezittingen in waarde dalen.

De Chinese economie moet worden opgekrikt

Het lijkt erop dat de Chinese overheid met deze stap de economie een duwtje in de rug wil geven. De escalerende handelsoorlog met de VS lijkt invloed te krijgen op de binnenlandse economie. Als de bankensector door deze stap meer ruimte krijgt, kan het daardoor meer krediet verlenen aan bedrijven en consumenten. Dat de Chinese overheid nu al met deze stap komt, verbaast experts een beetje. De echte impact van de handelsoorlog moet immers nog komen, omdat de meeste heffingen nog niet definitief zijn geworden.

De Chinese schuldenberg is nog niet afgebouwd

Het verruimen van de kredietmogelijkheden in 2018 komt na een jaar waarin zorg om de kredietverlening in China juist voor lagere beurskoersen heeft gezorgd. De constant oplopende schuldenberg deed kenners vrezen dat een verdere verhoging van de rente de Chinese economie zou doen afkoelen. Om dit te voorkomen nam de Chinese centrale bank diverse maatregelen om de markt tijdelijk te verruimen. Toch begon de markt voor bedrijfsschulden te kraken. De rente op vijf jaar lopende schulden bereikte eind 2017 het hoogste punt in 3 jaar. De handelsoorlog met de VS heeft nu blijkbaar de plannen voor meer rust op de kredietmarkt doorkruist.

De druk op Chinese banken zal toenemen

Het is wel duidelijk dat de Chinese banken geen andere keuze zullen hebben dan het vrijkomende geld door verlaging van de kapitaalreserves aan te wenden voor kredietverlening. Dat zal ongetwijfeld gebeuren tegen hoge percentages. In een periode dat de economie onder druk komt te staan, zal het voor de bedrijven en consumenten moeilijker worden om een hoge rente en de aflossing op leningen te kunnen voldoen. Het risico op oninbare vorderingen voor banken zal toenemen, juist op het moment dat de buffers worden afgebouwd. Dat lijkt het risico op een kredietcrisis te vergroten.

Kredietcrisis in China: speel erop in

De groei van de wereldeconomie is voor een groot deel afhankelijk van groei in China. Problemen in dat land vertalen zich dus ook naar problemen elders. Wilt u hierop inspelen door uw beleggingen te beschermen of uw posities aan te passen? De op deze site genoemde betrouwbare online brokers bieden u alle mogelijkheden daartoe.

 

Tesla is nog slechts een prooi

Elon Musk zal binnen 45 dagen moeten aftreden en mag daarna gedurende een periode van 3 jaar geen bestuursfunctie meer vervullen bij Tesla. Verder moeten zowel Musk als Tesla een boete betalen van $ 20 miljoen. Dat is onderdeel van de schikking die partijen hebben getroffen met de beurswaakhond SEC. Het was al duidelijk dat Musk een enorme fout had gemaakt toen hij op Twitter bekendmaakte dat Tesla van de beurs zou worden gehaald voor een bedrag van $ 420 per aandeel. Een dergelijk bericht mag door een beursgenoteerd fonds natuurlijk alleen worden verspreid als het op keiharde feiten berust. Omdat het erop leek dat de woorden van Musk konden worden gekoppeld aan een belang dat het Saudische staatsinvesteringsfonds nam in Tesla, daalde de koers van het aangeschoten bedrijf daarna een tijdje niet meer. Shorters die gokten op een verdere val van het aandeel spraken van bedrog en eisten een onderzoek van de SEC. Inmiddels is de kwestie dus afgerond en is de situatie rond Tesla onduidelijker dan ooit tevoren.

Is er nog interesse in Tesla?

Het wordt nu een spel met hoge inzet. Zijn er investeerders met gevulde zakken die vertrouwen hebben in het product Tesla of laat men het bedrijf liever failliet gaan om de hapklare brokken te verdelen? Zeker is dat er een enorm bedrag aan financiering nodig is om het bedrijf de komende jaren boven water te houden. Juist daardoor is Musk in de problemen gekomen, omdat de productie niet snel genoeg op gang kon komen en de kasmiddelen op leken te raken. Een emissie leek een riskante zaak en financieringen werden erg duur door de enorme verliezen die het bedrijf maakte. Concurrenten, zoals BMW en Volkswagen, zijn waarschijnlijk minder ver als het op de ontwikkeling aankomt van een zelfrijdende auto. Maar deze bedrijven beschikken wel over de nodige kasreserves en kunnen dankzij de hoge winsten op de verkoop van auto’s met motoren op fossiele brandstoffen ook investeringen blijven doen. Voor hen zijn de problemen bij Tesla goed nieuws. Maar er zijn ook de techreuzen zoals Apple, Google en ook Amazon. Deze bedrijven experimenteren zelf ook met zelfrijdende auto’s en de kasreserves zijn meer dan voldoende om Tesla te kopen en van financiering te voorzien. Maar willen deze bedrijven Tesla wel hebben of kiezen ze voor een andere weg?

Wat denkt u van Tesla?         

Komt er een ridder op een wit paard Tesla te hulp en wordt er een goede prijs geboden? Of zal Tesla ineenstorten nu de markt alle vertrouwen kwijt is? Bij de betrouwbare online brokers op deze site kunt u beide opvattingen in een positie vastleggen.

Volvo, slachtoffer van handelsoorlog VS-China?

De geplande beursgang van autofabriek Volvo is voorlopig uitgesteld. Dat bericht werd in de Financial Times gemeld. De CEO van Volvo, Hakan Samuelson, stelde tegen over de FT dat van uitstel nog geen afstel komt. De timing van de beursgang moet optimaal zijn. Dat is momenteel even niet het geval. Experts hadden sowieso al hun twijfels bij het bedrag dat zou moeten worden opgehaald. De beursgang werd op een bedrag van $ 30 miljard geschat op basis van verstrekte gegevens tot dusverre. De volatiliteit van de beurzen werd als belangrijkste reden gegeven voor het uitstel. Maar het handelsconflict tussen de VS en China zal zeker een rol spelen.

Eigenaar Geely is al bezig maatregelen te treffen

Volvo is enkele jaren geleden overgenomen door het Chinese Geely. Hierbij was duidelijk dat dit bedrijf ook zeer veel interesse had in de technische expertise van het Zweedse bedrijf.

Geely begon in 1986 als fabrikant van koelkasten. In eerste instantie werd overgeschakeld op motorfietsen en in 2001 werd Geely het eerste onafhankelijke Chinese automerk. Tijdens de zoektocht naar moderne technologie werd Volvo overgenomen van Ford. Dat gebeurde in 2009 en in die tijd van financiële crisis betaalde Geely het schijntje van $ 1,8 miljard voor Volvo. Sindsdien wordt een groot deel van de Volvo’s ook in China geproduceerd vanwege de kostenvoordelen. Dat komt nu even slecht uit, vanwege de handelsoorlog tussen de VS en China. Inmiddels is de productie van de populaire XC60 alweer verplaatst naar Zweden om niet getroffen te worden door hoge importtarieven. Het is echter maar de vraag in hoeverre de VS zich hierdoor zal laten weerhouden om ook deze Volvo als Chinees te bestempelen.

Volvo, een merk met historie

Volvo Car Corporation werd opgericht in 1926. De eerste personenauto werd geproduceerd in 1927. Beroemde modellen zijn onder meer de Amazon, de 240 en de P1800. Volvo personenauto’s verkoopt een relatief bescheiden aantal auto’s. De vrachtauto’s, die niet in Chinese handen zijn, hebben een veel groter aandeel in dat betreffende segment. Van de ongeveer 600.000 personenauto’s die Volvo jaarlijks maakt, komen de meeste terecht in China, de VS en Zweden. Op de belangrijkste afzetmarkten is het marktaandeel relatief bescheiden, in Zweden is dat ongeveer 20%.

Naar verwachting zal het nog wel een tijdje duren voordat Volvo personenauto’s weer onafhankelijk wordt en een eigen beursnotering zal krijgen. Daarnaast lijkt de verwachting van de opbrengst ook rijkelijk hoog geschat. Denkt u in dit segment of een ander te kunnen scoren met hefboom? Een betrouwbare online broker met een ruim assortiment is probleemloos te vinden op deze site.