Nieuwe kansen bij zilver?

Het jaar 2017 heeft veel volatiliteit bij zilver laten zien en dat beeld lijkt zich tot het eind van dit jaar voort te zetten. In november is de koers van het zilver fors gedaald en het heeft technische weerstanden doorbroken. Maar wellicht is een ommekeer aanstaande en krijgen beleggers die tot op heden het zilver links hebben laten liggen een nieuwe kans.

Forse uitslagen in 2017

Het jaar 2017 begon bijzonder goed voor zilver. In een periode van 4 maanden steeg de prijs van een kilo zilver met 24% (in euro’s). Vanaf een koers van € 453 per kilo steeg dit edele metaal tot € 561 per eind april. Daarna moest een groot deel van de winst weer worden prijsgegeven en daalde de zilverkoers met 21%. Ook de rest van het jaar 2017 liet zilver pieken en dalen zien die voor beleggers  die het risico niet schuwen aantrekkelijk moeten zijn. Momenteel staat de prijs op € 432 en dat zou een voorlopige bodem kunnen zijn, in aanloop naar een herstel van de koers naar het niveau van begin november.

Zilver heeft in 2017 records gebroken waar het belegd vermogen betreft. In dit jaar overschreed het geïnvesteerde vermogen in dit blinkende metaal door ETF’s een bedrag van $ 11 miljard. Dit komt overeen met een hoeveelheid van 21 ton. Tegenover die hoeveelheid die hoger is dan ooit, staat eveneens een record aan shortposities in zilver bij financiële partijen die zich specialiseren in het shortgaan. Experts menen dat deze tegenstelling een belangrijke reden is voor de volatiliteit die het zilver momenteel lijkt te kenmerken.

Voor beleggers die long gaan in zilver lijkt de belangrijkste reden te zijn dat zij differentiatie willen aanbrengen in hun portefeuille. Indien de economische groei op enig moment zou stokken, is er behoefte aan een veilige haven. Zilver wordt hiervoor net als goud gebruikt om een portefeuille te stabiliseren. Opmerkelijk detail bij het beleggen in zilver lijkt in 2017 te zijn dat vooral kleinere beleggers hiervoor lijken te kiezen terwijl de grotere partijen lijken in te zetten op een stijging van de rente op kortere termijn. 

Met hefboom in zilver

De zilverprijs staat met € 432 per kilo op het laagste niveau in 2017. Denkt u dat de technisch experts die een stijging op korte termijn meer waarschijnlijk achten dan een daling, het gelijk aan hun zijde zullen krijgen? Via de online brokers op deze site kunt u ook met hefboom beleggen in zilver.

Nederlandse banken in de problemen?

De Nederlandsche Bank heeft het verzet tegen internationaal strengere regels voor banken opgegeven. Vooral Nederlandse banken lijken te worden getroffen, omdat ze hun kapitaalbuffers significant zullen moeten verhogen. Hoewel de DNB verwacht dat de banken hier tijdig aan zullen kunnen voldoen, is er toch zorg over de gevolgen die dit met zich mee zal brengen voor het resultaat van de sector is Nederland. Wat zijn de risico’s die Nederlandse banken zo bijzonder maken?

Nederlandse hypotheeksituatie is risicovol

Internationaal is er vele jaren weinig begrip voor de Nederlandse hypotheekmarkt. Volgens buitenstaanders zijn Nederlandse hypotheken erg risicovol. In de eerste plaats is er het hoge percentage hypotheek dat op een woning kan worden verkregen. Daarnaast is er de ruime fiscale aftrek van hypotheekrente. Beide factoren zorgen ervoor – naar inschatting van buitenlandse experts – dat de huizenmarkt regelmatig oververhit wordt en de huizenprijzen structureel te hoog zijn in ons land. De hypotheekverstrekker loopt hierdoor forse risico’s, omdat het hypotheekgoed in bijzondere omstandigheden onvoldoende dekking geeft voor de verstrekte leningen. Het zijn eigenlijk ook uitsluitend Nederlandse banken die een groot aantal hypotheken in ons land hebben uitstaan. Buitenlandse financiële instellingen hebben zich zelden of maar zeer voorzichtig op deze markt gewaagd. Wellicht ook vanwege de genoemde risico’s die minder goed zijn in te schatten voor een buitenlandse bank. De Nederlandsche bank heeft erg lang een lobby gevoerd om een uitzondering te maken voor Nederlandse hypotheken in de internationale regels. Er zijn in ons land immers ook waarborgen ingevoerd waardoor banken beschermd worden tegen slechte tijden, zoals de Nationale Hypotheekgarantie. Daarbij is het in Nederland erg moeilijk om, gelet op de schaarse beschikbaarheid van grond, nieuwe woningen te bouwen. Hierdoor zou de standaardbenadering van hypotheken voor de Nederlandse situatie een uitkomst geven die tot een te hoge risicoweging zou leiden. De verliezen op hypotheekportefeuilles in Nederland in het verleden hebben ook altijd structureel veel lagere verliezen laten zien dan elders. Maar DNB heeft inmiddels het verzet gestaakt en verwacht niet dat de verstrekkers van hypotheken in grote problemen zullen komen.

Turbulente ontwikkelingen te verwachten?

Het is in ieder geval duidelijk dat de invoering van internationale strenge regels banken in Nederland niet onberoerd zullen laten. Gelooft u dat het juist een kans is om nu in te stappen in afwachting van betere tijden of verwacht u problemen in de nabije toekomst. Met derivaten die een hefboom hebben, kunt u online beleggen bij de betrouwbare online brokers op deze site een positie innemen die overeenkomt met uw mening.

Komt de oliemarkt in beweging?

Olie is nog steeds een van de meest populaire grondstoffen voor beleggers, ook bij particulieren. Na een rustig jaar lijkt de prijs van olie de laatste maanden weer in beweging te zijn gekomen. Brent olie zit momenteel tussen de $ 60 en $ 65 per vat, een niveau dat dit jaar voor het eerst wordt bereikt. Gedurende de rest van het jaar schommelde de prijs rond de $ 50 en zat daar soms zelfs wat onder. Is de ontwikkeling van de laatste maanden een teken dat de prijs verder omhoog zal gaan?

OPEC verwacht een nieuw besluit tot beperking olieproductie

Al sinds eind 2016 beperkt de OPEC vrijwillig de olieproductie nadat de prijs van een vat olie steeds verder wegzakte. De overproductie wereldwijd was echter eerder een gevolg van de ontwikkeling van schalie-olie in de VS en andere delen van de wereld. Toch lijkt het besluit van de OPEC nu toch aan een herstel van de olieprijzen hebben bijgedragen. Het valt dan ook te verwachten dat in de eerste week van december een besluit over verlenging van de productiebeperking naar buiten zal worden gebracht. Naar verluidt heeft Saoedi-Arabië al een overeenstemming bereikt met Rusland dat tot dusverre als onafhankelijke producent het beleid van de OPEC heeft gevolgd.

Zal dit besluit de olieprijzen verder opdrijven? Experts zijn voorzichtig op dit punt. De eerdere besluiten van de OPEC waren bedoeld om de vraag en aanbod weer in balans te krijgen en dat lijkt nu te zijn gelukt, gelet op de prijs van Brent olie, die hoger is dan de afgelopen 2 ½ jaar. Men verwacht echter dat een nieuw besluit van de OPEC, dat conform de marktverwachting is, hoogstens een verder beperkt prijsopdrijvend effect kan hebben. Mocht er echter geen verlenging van de productiebeperking volgen, dan zit een neerwaartse spiraal er zeker weer in. Overigens zou dat laatste ook een grote verrassing zijn, omdat alle voortekenen wijzen op een besluit dat  in overeenstemming is met de marktverwachting.

Black Rock kiest liever voor oliemaatschappijen

De grootste vermogensbeheerder ter wereld, Black Rock, verwacht niet dat de olieprijs de komende tijd veel zal stijgen of dalen. Topstrateeg Richard Turnhill merkt op dat het bedrijf verwacht dat de stijging van de olieprijs te beperkt zal zijn om daar rechtstreeks in te beleggen.  Black Rock kiest voor aandelen van oliemaatschappijen. Turnhill: ‘Voor de komende periode zijn wij fan van wereldwijde oliebedrijven’. Kiest u ook voor aandelen of gaat u rechtstreeks in de grondstof olie beleggen? Een betrouwbare online broker is een must en die vindt u hier op de site.

Pakistan, ver-van-uw-bed-show of kansrijk

Begin 2017 bereikte de KSE100 een all time high. De belangrijkste reden voor deze spectaculaire stijging van de Pakistaanse index was dat beleggers al vooruit liepen op de promotie van deze index naar de status van Emerging Market (EM). Maar toen in juni van dit jaar de opname in de EM-index effectief werd, volgde een grote teleurstelling. De Pakistaanse index kreeg slechts een gewicht in de EM van 0,15%. Dit tegenvallende percentage zorgde ervoor dat ook actieve EM-beleggers geen enkele haast maakten om in te stappen in de Pakistaanse index en de grote toestroom van buitenlands geld achterwege bleef. Maar wat heeft Pakistan eigenlijk te bieden voor de particuliere belegger?

Politiek instabiel, maar hoopvolle ontwikkelingen

Pakistan heeft een roerige periode achter de rug op politiek gebied, waarbij premier Sharif moest aftreden na een financieel schandaal. Ook de extreme islam en de voortdurende spanning met buurland India zorgen ervoor dat buitenlandse beleggers vaak huiverig zijn om in te stappen in de KSE100. Na het eerdere hoogtepunt begin 2017 is de index dan ook weer fors gedaald, met 25%. Buitenlandse beleggers hebben voor $ 400 miljoen teruggetrokken van de beurs. Er is vrees dat de economie uit balans is geraakt en dat een devaluatie van de rupee aanstaande zou kunnen zijn.

Maar er zijn ook hoopvolle berichten voor het land. China’s nieuwe zijderoute zal via Pakistan gaan lopen om van daaruit de Indische Oceaan te bereiken. China heeft daarvoor $ 57 miljard aan investering beloofd, die vooral bestemd is voor nieuwe wegen, spoorlijnen, energiecentrales en een nieuwe diepzeehaven in Gwadar. Met name de bouw van nieuwe energiecentrales kan voor het arme Pakistan een oplossing zijn van een groot probleem: een schreeuwend tekort aan elektriciteit. Door de investeringen uit China zou dit nijpende tekort kunnen worden opgelost. In mei werd de eerste centrale die is gebouwd met Chinese expertise geopend, na een bouwtijd van slechts 22 maanden. Hierdoor kunnen 10 miljoen Pakistanen beschikken over voldoende energie, waardoor de regio een enorme economische opleving doormaakt. 

Voor Pakistan is ook van belang dat de nieuwe centrales kunnen worden gestookt met kolen. Het land heeft zelf een enorme kolenvoorraad. Nu is nog 24% van alle import van het arme land olie, onder meer voor de huidige oliegestookte centrales.

Indien de Chinese investeringen de economie van het land meer stabiel kunnen maken, bestaat de hoop op een stabilisatie van de politiek en wat meer ontspanning met India waar de economie meer floreert op het moment. In dat geval zou Pakistan ook voor particuliere beleggers weer op de kaart kunnen komen te staan.

Hoeveel gaat Brexit opleveren?

Nu het stof in Groot-Brittannië na de verkiezingen weer lijkt te zijn neergedaald kan men daar ook weer nadenken over het regelen van Brexit. Al voor de verkiezingen werd door Theresa May en haar woordvoerders duidelijk gemaakt dat een claim van 100 miljard euro niet acceptabel zou zijn. Inmiddels heeft men aan de overzijde van het kanaal ook de rekensommetjes gemaakt en men komt daar voorlopig op 40 miljard euro. Maar er is er daar dan wel een zeer belangrijke voorwaarde aan verbonden. In dat bedrag van € 40 miljard is opgenomen dat er een handelsakkoord tot stand moet zijn gekomen. Zijn er nog andere onbespreekbare punten?

Gibraltar lijkt niet langer breekpunt

Koning Felipe VI had er al toe opgeroepen om de Spaanse landpunt bij Gibraltar geen onoplosbaar punt te laten worden bij de onderhandelingen bij Brexit. Inmiddels heeft ook de minister van Buitenlandse Zaken van Spanje, Alfonso Dastis, aangegeven dat Spanje de wens om Gibraltar terug te krijgen niet zal gebruiken in gesprekken met de Britten over Brexit. Hoewel het nog maar zelden de kranten haalt, ruziën Spanje en het VK al vele jaren over dat stukje rots van 7 vierkante kilometer, dat al honderden jaren als kolonie van Groot-Brittannië geldt. Spanje zal wel als voorstel op tafel leggen dat er op termijn gedeelde soevereiniteit zal worden toegepast en dat voor de 32.000 inwoners een dubbele nationaliteit van toepassing zal zijn. Het is natuurlijk wel pikant en pijnlijk voor Theresa May dat de inwoners van Gibraltar in grote meerderheid ervoor hebben gekozen om bij de EU te blijven. Als de Britten rust willen behouden in een van de laatste kolonies die ze nog kennen, dan zullen ze zeker ook voorzichtig moeten omgaan met de wensen van de inwoners daar. Het lijkt niet onmogelijk dat de Spanjaarden daarop rekenen en op termijn verwachten dat Gibraltar ooit weer tot Spanje zal gaan behoren.

Wat doen de beurzen?

Het is wel duidelijk dat de Brexit invloed zal hebben op de beurzen. Misschien is de vaststelling van het totale bedrag dat de Britten zullen overmaken niet het belangrijkste voor de beurs. Maar vooral de onderhandelingen over de handelsakkoorden zullen de koersen van de aandelen van de bedrijven in Groot-Brittannië en op het vasteland gaan bepalen. Gaat u met hefboom profiteren van de ontwikkeling op de diverse beurzen in Europa? Kies in ieder geval voor een betrouwbare en gespecialiseerde online broker.

Supers op het internet

Na de aanval van Amazon op de supermarkten, door het overnemen van een grote keten op het gebied van biologische voeding, zijn de andere supers ook wakker geschrokken en flirten de bezorgbedrijven van pakjes met hen om ook daar een behoorlijk graantje van mee te kunnen pikken. Het is tenslotte de core business van DHL en PostNL om het klanten steeds makkelijk te maken pakjes te ontvangen en dat zou ook kunnen gelden voor de dagelijkse boodschappen.

Nieuwe mogelijkheden

Pakjes bezorgen is big business geworden en dat betekent dat de bedrijven op dat gebied steeds meer aandacht hebben voor de wensen van de consument. De volgende dag leveren is in veel gevallen al achterhaald en levering binnen een paar uur of zelfs binnen het uur wordt steeds gebruikelijker. Dat betekent dat ook de gewone boodschappen binnen het bereik zouden komen van deze service. Maar zover is het nog niet, want hoewel alle grote supermarktketens aandacht hebben voor online verkopen, is deze dienst vaak nog verliesgevend. In de winkel bedragen de kosten van het voedsel momenteel 21% van de omzet, terwijl dat online 35% is. Dat verschil heeft natuurlijk nog veel te maken met het percentage van de totale omzet via het internet. Zelfs in Amerika wordt nog steeds minder dan 5% van de dagelijkse boodschappen online gedaan. In ons land is dat cijfer niet bekend, maar waarschijnlijk bedraagt het een fractie hiervan. Om ook in Nederland toch de boodschappen via het internet aan de man te kunnen brengen zijn er diverse ideeën in omloop. Alles draait natuurlijk om bereikbaarheid en daarom denkt men bij de dienstverleners in deze sector na over de mogelijkheden van eigen kluisjes die met de mobiel van de consument kunnen worden geopend of een speciale ‘brievenbus’ die je bij je voordeur zou kunnen hangen voor pakjes. Ook levering in de ‘kofferbak’ zou een optie zijn om de klant altijd te kunnen bereiken. Walmart gaat zelf nog verder op dit moment, omdat dit bedrijf ervoor kiest om de 1,5 miljoen werknemers een pakje te laten meenemen voor een klant als de werkdag erop zit. De laatste paar kilometers van het pakje worden dan erg goedkoop verzorgd.

Winnaars en verliezers

Beleggen heeft ook veel te maken met de selectie van winnaars en verliezers in het bedrijfsleven. De wereld van de supermarkten lijkt wakker te zijn geschud en ook hier zal het internet veel, zo niet alles veranderen. Weet u de winnaars er uit te pikken? Beleg in ieder geval bij een betrouwbare online broker welke u eenvoudig kiest in ons overzicht op de website.

Logistiek vastgoed heeft de toekomst

Grote internationale webwinkels zijn niet meer weg te denken uit de detailhandel. Koopwaar die vroeger verspreid was over veel winkels, ligt nu in de grote distributiecentra van de webwinkels of soms van de fabrikanten zelf. De nieuwste trend daarbij is dat het nog sneller moet. Misschien niet eens omdat de consument dat specifiek wil, maar vooral omdat hier ook op geconcurreerd wordt. In de VS en het VK wordt het gebruikelijk dat levering binnen een paar uur of zelfs een uur na bestelling ook mogelijk moet zijn. Soms onder bijbetaling, soms als service. Dat vraagt om steeds meer distributiecentra, vooral dicht bij de grote steden.

beleggen24-opengratisaccount-3-miniTer grootte van 15 voetbalvelden

Nederland is een populair land voor het bouwen van grote centra van internationale webwinkels. Ons land heeft immers een goede infrastructuur, een vriendelijk belastingklimaat en de meeste inwoners spreken redelijk tot goed Engels. Dat is bijvoorbeeld de reden dat de Spaanse modegigant Inditex in Lelystad bezig is een enorm distributiecentrum te bouwen voor West-Europa. Als het in 2020 af is, moet het een oppervlakte hebben van 170.000 m2 ofwel 15 voetbalvelden. Maar ook in de omgeving van Roosendaal wordt momenteel gebouwd voor supermarktreus Lidl. Met 58.000 m2 zal dit centrum iets meer bescheiden zijn dat hetgeen in Lelystad op het programma staat. Maar om een idee te geven over de intenties van de bedrijven: momenteel is voor een miljard euro aan internetomzet een distributieruimte nodig van 80.000 m2. Het Britse investeringsbedrijf Delin Capital Asset Management maakte onlangs bekend dat met een nieuw te bouwen pand bij Amsterdam begin volgend jaar, het aantal vierkante meter logistiek vastgoed dat deze maatschappij bezit in onze hoofdstad daarmee de 200.000 zal overschrijden.

De ontwikkeling zet zich door

Teneinde in staat te zijn steeds sneller na een bestelling te leveren zullen de succesvolle webwinkels steeds dichter oprukken naar de bevolkingscentra. Het zullen dan niet allemaal megadistributiecentra worden, maar steeds meer van middelgroot formaat. Op dit moment noemt de algemeen directeur van het voornoemde DCAM de markt dan ook zwaar overspannen. Niemand wil verkopen en iedereen is op zoek naar nieuwe ruimte. Een dergelijke markt is natuurlijk aantrekkelijk voor iedere belegger. Voor wie durft, zijn er bedrijven te vinden in de VS en het VK die zich hierin specialiseren, maar misschien is een blik op de bouwers ook een goed idee? Beleg altijd verstandig, en de eerste stap daarin is een betrouwbare broker.

De euro en Griekenland

Het nieuws komt in de kranten al niet meer met grote koppen, dus moest u wel op de financiële pagina kijken om te lezen dat Griekenland binnenkort weer € 8,5 miljard tegemoet kan zien. Overigens is dat geld uitsluitend bedoeld om aan bestaande betalingsverplichtingen te kunnen voldoen en wordt ook hiermee de ene schuld weer vervangen door de andere. Is Griekenland inderdaad een bodemloze put geworden en wat zullen op termijn de gevolgen voor de euro zijn?

De afspraken van april 2017

Na een periode van anderhalf jaar onderhandelen werd in april een politiek akkoord bereikt over voortzetting van de steun aan Griekenland. Spil in deze onderhandelingen was ‘onze’ Jeroen Dijsselbloem, als voorzitter van de Eurogroep. Het IMF, dat steeds kritischer wordt over de situatie in Griekenland, werd ook weer aan boord gehaald, al maakte dit instituut wel duidelijk dat bepaalde losse eindjes aan elkaar moeten worden geknoopt. Basis van de het akkoord is wederom dat er flinke hervormingen moeten worden doorgevoerd in het geplaagde land. De arbeidsmarkt moet veel flexibeler, de pensioenen moeten omlaag, de pensioenleeftijd omhoog en ook de belastingen dienen omhoog te gaan (en geïnd te worden). Allemaal bekende punten die al eerder tot woedende reacties bij het Griekse volk hebben geleid en wellicht weer tot problemen zullen leiden voor de huidige regering, zodra men actief gaat werken aan de uitvoering van het akkoord. Maar vaak lijkt dat pas weer aan de orde te komen wanneer de nieuwe miljarden zijn overgemaakt. Ook de zomer van 2017 zou in Athene wel weer eens erg heet kunnen gaan worden.

Kwijtschelding als enige alternatief?

Het IMF heeft in het verleden al aangegeven dat voor haar de grens bijna is bereikt als het op steun aankomt voor Griekenland. Het IMF beschouwt de staatsschuld van Griekenland op termijn als onhoudbaar en ziet als enige oplossing een kwijtschelding van een groot deel van de schuld aan de overige eurolanden. Met name Duitsland en Nederland vinden dit punt onbespreekbaar en willen niet verdergaan dan verlaging van de rente en verlenging van de looptijden. De steun van het IMF is voor beide landen overigens ook cruciaal. Gelet op de recente ontwikkelingen in Griekenland is het echter zeer waarschijnlijk dat de door het IMF genoemde kwijtschelding onvermijdelijk zal worden. Na 10 jaar van steun is er immers nog nauwelijks vooruitgang geboekt op welk punt van de noodzakelijke hervormingen dan ook. Al haalt de steun aan Griekenland niet meer de voorpagina, de kwestie blijft een bedreiging voor de euro. De beleggers in forex kunnen hiermee beter terdege rekening houden. Kies ook altijd voor een gespecialiseerde en betrouwbare online broker.

Supermarkt Amazon?

De koers van grootgrutter Ahold Delhaize kreeg vrijdag 16 juni een behoorlijk tik. Hoewel we Ahold soms wel eens beschouwen als een nationale supermarktketen, haalt het concern toch twee derde van de omzet in de Verenigde Staten. Maar ook de Amerikaanse concurrenten van Ahold zoals Wal-Mart en Kroger en Europese ketens gingen onderuit. Dit alles, omdat Amazon ze deed schrikken.

Amazon, voor gezonde voeding?

Internetgigant Amazon heeft € 12,3 miljard over voor Whole Foods, dat vooral biologisch voedsel verkoopt in de VS. Overigens lijkt hierdoor Amazon weer terug te gaan naar de bakstenen van de winkels van Whole Foods, maar dat is wellicht maar schijn. In vele sectoren van de detailhandel is het al de schrik van de winkeliers: consumenten die de showroom van hun winkel nog alleen gebruiken om een keuze te maken en vervolgens online het product voor de laagste prijs proberen aan te schaffen. Maar bij de supermarkten ligt dat voorlopig uiteraard nog anders. In de Verenigde Staten doet op dit moment 4,5% van de gezinnen supermarkt aankopen online. Dat is uiteraard in absolute getallen een enorme omzet, maar het lijkt niet echt snel toe te nemen omdat het percentage 4 jaar geleden 4,2% bedroeg. Slechts weinig supermarktketens hebben tot dusverre ook echt geïnvesteerd in webshops om de artikelen aan de man te brengen. Wal-Mart heeft zich op dat gebied nog het meest actief getoond. Maar de experts verwachten dat dit nu allemaal zal gaan veranderen. Met de expertise van Amazon is het logisch dat steeds meer biologische voeding online zijn weg naar de klant zal vinden en door de financiële kracht van Amazon verwacht men ook dat de prijzen in deze markt fors zullen dalen. Er is immers op het internet vaak maar plaats voor één grote webshop in een bepaalde sector die alle andere uit de markt drukt. Amazon heeft tenslotte nog nauwelijks concurrentie als het gaat om de online verkoop van boeken en aanverwante producten. En indien Amazon erin slaagt om biologische voeding succesvol online te verkopen, lijkt de weg daarmee vrij voor andere huishoudelijke producten en is geen supermarkt meer zeker van zijn voortbestaan in een bakstenen winkel.

Gaat u voor Amazon, de supermarkt

De koerswinstverhouding van Amazon ligt boven de 100. Beleggers in dit aandeel hebben dus vertrouwen in de toekomst. Met de redelijk onverwachte stap op het gebied van de verkoop van voeding heeft het bedrijf in ieder geval weer duidelijk gemaakt dat het innovatief is en grote plannen heeft. Als u met hefboom belegt, ongeacht de richting, kies dan altijd voor een betrouwbare online broker.

Bubbels op de loer?

De afgelopen maanden zijn een aantal financiële producten, waaronder de bitcoin, zo snel gestegen dat sommige experts al het woord ‘bubbel’ in de mond nemen. Maar wat is een bubbel of zeepbel nu eigenlijk? De Financiële Begrippenlijst geeft de volgende omschrijving: ‘Een situatie waarbij een marktprijs ver boven de werkelijke waarde van de desbetreffende belegging ligt. Een dergelijke zeepbel zal meestal spectaculair eindigen in een snelle ineenstorting van de prijs, maar kan ook geleidelijk leeglopen.’

De eerste bubbel

Het is maar de vraag of we er trots op moeten zijn, maar de eerste bubbel uit de geschiedenis ontstond in Nederland. In 1623 ontstond in ons land een rage waarbij tulpenbollen voor enorme prijzen werden verkocht, soms voor meer dan de waarde van een woonhuis. In 1637 stortte de markt volledig in. Sindsdien zijn er grote en kleine zeepbellen gebarsten, waarbij wellicht de internetbubbel nog de meeste indruk heeft gemaakt in de recente geschiedenis. Hoe ontstaat een zeepbel en hoe kan je die herkennen? Daar zijn vele onderzoeken naar gedaan en het bekendste daarvan is wellicht dat van Edward Chancellor, die 4 eeuwen zeepbellen onderzocht. Zijn conclusie was dat er twee zaken zijn die bij iedere bubbel in het verleden zichtbaar waren.

  1. Innovatie

Er is een innovatie (ook de tulpenbollen waren nieuw), waardoor mensen in verwarring worden gebracht. Het lijkt erop dat dat er iets bijzonders aan de hand is en iedereen wil daar van profiteren door er als eerste bij te zijn. Dan is men bereid de onzekerheid op de koop toe te nemen, omdat men extreme winsten hoopt te realiseren.

  1. Liquiditeit

Als mensen geloven dat het product zeer forse winsten kan opleveren, zijn ze bereid om veel geld te riskeren en zelfs fors te lenen om te profiteren. Er stroomt dus steeds meer kapitaal richting de innovatie en de zeepbel wordt steeds verder opgeblazen.

Bubbels vermijden

Vaak zijn er slechts weinig beleggers die van een bubbel kunnen profiteren. Het is dan ook belangrijk om te proberen te voorkomen dat u als belegger een van de slachtoffers wordt van een nieuwe bubbel. Daarom is het altijd verstandig om het hele plaatje te bekijken en niet selectief op zoek te gaan naar zaken die de eigen theorie bevestigen. Lees altijd de kritische stukken en laat u het hoofd niet op hol brengen. Voorkom kuddegedrag, want de massa heeft niet altijd gelijk; dat is ook de les van 4 eeuwen financiële zeepbellen.