FED bepaalt richting beurzen eind 2018

Ook de afgelopen week lieten de Amerikaanse beurzen weer stevige verliezen zien. Zoals gebruikelijk heeft dat ook een negatieve invloed op de beurzen elders in de wereld. Nog steeds is de handelsoorlog tussen de VS en China volgens experts de hoofdoorzaak van het slechte sentiment dat momenteel heerst. Als er nog een positief slot uitgeperst zou moeten worden in 2018 is het aan de FED om daar in de week voorafgaand aan kerst de beurzen een duw in de goede richting te geven. Dat moet dan gebeuren op woensdag 19 december, als het rentebesluit wordt bekend gemaakt.

Online beleggen bij Markets.com

Hoeveel renteverhogingen in 2019?    

Eigenlijk staat het voor de insiders als vast dat de rente op woensdag wordt verhoogd met een kwart procent. Dat is al ingeprijsd en zal niemand verrassen. Maar zoals altijd is het van het grootste belang wat er zal worden gezegd in de bijbehorende toespraak. Tot op heden staan er eigenlijk voor 2019 een viertal renteverhogingen op de agenda. Maar dat is iets dat de financieel experts veel te veel van het goede vinden in de huidige situatie. Men hoopt dat de FED zal suggereren dat het aantal verhogingen in 2019 beperkt zou kunnen blijven tot een enkele. Er zijn namelijk ernstige zorgen over een recessie in de VS. De twee opeenvolgende kwartalen van krimp ziet men mogelijk in 2019 al gerealiseerd worden. Veel, zo niet alles, zal afhangen van het verloop van de onderhandelingen met China over het handelsconflict. Dit moet uiterlijk per 1 maart 2019 zijn afgerond. Hierbij is het erg moeilijk te voorspellen of de recente berichten uit China over teleurstellende economische ontwikkeling een eerste gevolg is van het handelsconflict. De onderhandelingen zullen bespoedigen of juist moeilijker maken.

Verder bestaat er in de VS onder beleggingsstrategen het vermoeden dat de winstmarges van de Amerikaanse beursbedrijven inmiddels hun piek wel hebben bereikt. De fiscale stimulering van Trump zal in het tweede halfjaar 2019 zijn uitgewerkt waar het winstverbetering betreft. De stijgende lonen zullen naar verwachting doorzetten en de winstgevendheid onder druk gaan zetten. Als daarnaast de rentelasten ook nog fors toenemen door maatregelen van de FED staan bedrijven en beleggers minder winstgevende tijden te wachten.

Wachten op de FED

Gaat u komende wek al keuzes maken voor uw portefeuille in 2019? En wacht u daarbij op de beslissingen van de FED? Neem in ieder geval wel de beslissing om een betrouwbare online broker te gebruiken voor uw trades. Op deze site staan die vermeld.

Is de macht van de OPEC gebroken?

Beleggers die hadden gegokt op een stijging van de olieprijs na de bijeenkomsten van de OPEC en bondgenoten in Wenen kregen gelijk. De olieprijs maakte een sprongetje van 5% na aankondiging dat de productie met 1,2 miljoen vaten per dag zal worden beperkt. Dat is meer dan de 1 miljoen die werd verwacht en waarschijnlijk had de markt dat ook wel nodig om de prijs deze keer omhoog te brengen. Van die 1,2 miljoen vaten zal de OPEC er 800.000 voor zijn rekening moeten nemen. Rusland en andere olieproducenten doen de rest. Iran, Venezuela en Libië zijn uitgezonderd. Iran is natuurlijk de grote politieke tegenstander van Saoedi-Arabië. In Venezuela is de economie en ook de olieproductie ingestort en in Libië is er grote onrust. Maar ook deze bijeenkomst heeft weer duidelijk gemaakt dat de machtspositie van de OPEC is verminderd of zelfs gebroken. Nog niet lang geleden kon de organisatie vrijwel zelf de olieprijs dicteren.

Online beleggen bij Markets.com

Prijs verhogen, maar niet de productie beperken

De OPEC zit met het probleem dat vrijwel alle deelnemende landen hunkeren naar een hogere prijs, maar nauwelijks bereid zijn om de productie te beperken. Daarbij komt ook het probleem van de Amerikaanse olie. Inmiddels is de VS weer de grootste olieproducent ter wereld. Uiteraard is het land ook nog steeds de grootste gebruiker. Maar in de Verenigde Staten is het geen staatsbedrijf dat de olie uit de grond haalt, maar een steeds groter aantal onafhankelijke bedrijven. Deze reageren direct op de prijsverhogingen op de wereldmarkt door de productie weer te verhogen. En niemand kan nog inschatten hoe groot de reserves aam schalieolie zijn noch wat de gevolgen zijn voor het milieu. Het is dus ook deze keer maar weer zeer de vraag of de prijsverhoging lang zal aanhouden of de markt de weg naar beneden weer gaat kiezen. Politiek speelt hier ook een grote rol, omdat president Trump een felle tegenstander is van productiebeperking en hoge olieprijzen. En op dit punt kan hij ook rekenen op het machtige China. Saoedi-Arabië moet dus constant op zijn tellen passen om niet de militaire steun te verliezen die het nodig denkt te hebben in de constante (politieke) strijd tegen Iran.

Olie om in te beleggen?

Olie is een van de meest populaire beleggingsmiddelen. Dat houdt verband met de volatiliteit en de grote markt. Voor beleggers breken er weer spannende tijden aan op dit gebied. Welke richting verwacht u? Er zijn vele olie-gerelateerde beleggingsproducten beschikbaar. Ook de betrouwbare online brokers op deze site hebben die voor u.

IJsberen en beleggen

Misschien herinnert u zich de schokkende beelden nog van vorig jaar rond de kerst. Het was een filmpje van National Geographic over een ijsbeer. Het dier was duidelijk uitgemergeld en sleepte zich uitgeput voort door een desolaat landschap. Het was voor eenieder die dit zag het meest duidelijke beeld dat de klimaatverandering tot grote problemen had geleid en het niet bij deze ene ijsbeer zou blijven. De tekst die onder het beelden stond was dan ook zeer helder: ‘Zo ziet klimaatverandering eruit.’ In 2009 was het het Wereldnatuurfonds dat fondsen aan het werven was met een opname waarop ijsberen wanhopig op ijsschotsen wankelden. Een beter beeld van de bedreigde natuur was eigenlijk niet mogelijk. De slogan bij deze video was ook indringend: ‘Bent u klaar voor het afscheid van de ijsbeer?’. Ook Greenpeace ziet in de ijsbeer een symbool van de manier waarop de natuur vandaag de dag wordt bedreigd. In campagnes lopen vaak actievoerders rond verkleed als ijsberen.

Online beleggen bij Markets.com

Vertrouwen moet je verdienen

Heeft u een moment getwijfeld over de bedreiging van de ijsbeer toen u deze beelden zag? National Geographic, het Wereldnatuurfonds en Greenpeace zijn instellingen die we vertrouwen en hun boodschap nemen we dus voor waarheid aan. Dat is vaak ook terecht, maar dat wil niet zeggen dat de goede bedoelingen altijd leiden tot de juiste informatie. Afgelopen augustus trok National Geographic het filmpje terug. Biologen hadden de beelden onderzocht en het dier was inderdaad stervende. Maar er was geen enkel verband met de klimaatverandering aan te tonen. Deze beer was gewoon zo oud dat hij niet meer in de natuur thuishoorde en zou sterven, zoals het lot van alles is dat leeft. Inmiddels is er een complete telling geweest van de ijsberen in de vrije natuur en het aantal is vandaag de dag op hetzelfde peil als in 1993. Dat was een complete verrassing, maar inmiddels is wel duidelijk dat de ijsbeer niet met uitsterven wordt bedreigd en het prima doet. Dat is pijnlijk voor de gerenommeerde instellingen die juist dit dier tot symbool hebben gemaakt voor de problemen die worden veroorzaakt door een veranderd klimaat. Als deze boodschap niet juist is, welke andere zijn er dan ook foutief?

Informatie is goud waard 

Om te beleggen kunt u niet alle informatie zelf verzamelen. U zult moeten vertrouwen op nieuws dat u krijgt voorgeschoteld. Dat dit ook met de beste bedoelingen soms tot verkeerde conclusie kan leiden, maakt de ijsbeer duidelijk. Gebruik altijd uw gevoel. Kies daarbij voor een betrouwbare online broker op deze site.

Hoe deed de bitcoin het in 2018

Het is het gesprek op veel verjaardagen, in cafés en voetbalkantines. Waar eens de bitcoin dé manier leek om snel geld te verdienen zonder risico te lopen, lijken nu veel vooral jonge beleggers het voor gezien te houden in 2018. Er wordt gesproken over een bloedbad en het vertrouwen in deze munt en andere cryptovaluta lijkt even op een dieptepunt te zijn beland. Dat beeld ontstond de afgelopen maand toen in november de grens van $ 4.000 ook niet kon worden gehouden. Maar is er nu definitief een einde gekomen aan de opmars van de bitcoin in de financiële wereld of zijn er weer nieuwe kansen in 2019?

Online beleggen bij Markets.com

Het jaar van de opmars: 2017

Veel beleggers lijken het alweer te zijn vergeten, maar de bitcoin begon het jaar 2017 op een koers van rond de $ 1.000. In dat jaar werd een enorme opmars gemaakt die de bitcoin tot de best presterende beleggingsvorm van 2017 maakte. In november 2017 werd de magisch genoemde grens van $ 10.000 aangetikt. Maar slechts een paar weken later stond er al $ 20.000 op de borden. Daarna werd veel stoom afgeblazen en tijdens de kerstdagen in 2017 stond de bitcoin op $13.000. Een rendement was behaald dat vele beleggers in andere producten versteld deed staan. In het jaar 2017 was de bitcoin ook beslist ‘hot’. Dit was de munt van de toekomst volgens jongeren, maar ook steeds meer beleggers van naam kozen voor de cryptomunt, soms met hun totale vermogen. De grote financiële instellingen roken winst en probeerden ook derivaten op te zetten via een gereguleerde markt. De eerste teleurstelling kwam toen de Amerikaanse beurswaakhond de bitcoin afwees op basis van onvoldoende onderbouwing van de waarde ervan.  De volgende tegenvaller was dat een aantal landen, waaronder China, maar ook België, aankondigden maatregelen te ondernemen tegen de munt, omdat die op geen enkele manier werd gecontroleerd door enige overheid. Men zag in de cryptomunt een mogelijke bedreiging van het financiële systeem. Door de val van de munt in 2018 verstomden deze geluiden weer.

De val

Al in 2018 dook de bitcoin snel onder de $ 10.000 en de daling zette zich voort richting de zomer. Toen leek de koers te stabiliseren op $ 7.000, maar inmiddels is daarvan ook alweer $ 3.000 ingeleverd. Onduidelijkheid over de toekomst en hacks van bitcoinplatforms zorgden voor onzekerheid. Met nog een maand te gaan, valt het niet te voorspellen welke richting de munt zal kiezen. Houdt u wel van een uitdaging en gaat u voor de bitcoin met hefboom? Doe dat dan bij een betrouwbare online broker op deze site.

Toch extra belasting Spaar BV?

Het was een van de opties die door financiële adviseurs werd genoemd als een mogelijkheid om de gevolgen van de lage rente op spaargelden te beperken: de Spaar BV. Voor particulieren met een groot aandeel spaargeld in hun vermogen is de heffing in box 3 erg hoog geworden en dient er vaak meer belasting te worden betaald dan er aan rendement wordt behaald. Daarnaast slokt dan ook de inflatie ieder jaar nog een stuk van het vermogen op. Ondanks vele processen tegen de schijnbare onrechtvaardigheid van een belasting die op kan lopen tot meer dan 100% van de feitelijke inkomsten (rente) heeft de belastingrechter tot dusverre de overheid niet teruggefloten. De overheid heeft wel enkele aanpassingen gedaan in de vermogensrendementsheffing (belasting box 3) maar deze hebben uitsluitend de belasting verschoven van belastingplichtigen met weinig spaargeld naar de meer vermogende spaarders. Ook toekomstige aanpassingen van het systeem lijken niet waarschijnlijk.

Online beleggen bij Markets.com

De Spaar BV als alternatief.

In een Spaar BV wordt het werkelijke rendement belast met vennootschapsbelasting, Dit tarief varieert momenteel tussen de 20 en 25%. Indien de aandeelhouder op een later tijdstip rendement uit de Spaar BV wil halen via een dividendbetaling aan zichzelf, wordt nogmaals een heffing toegepast op basis van box 2. Deze heffing is momenteel 25%. Op deze wijze zou een spaarder dus in ieder geval nooit meer betalen aan belasting dan feitelijk wordt ontvangen. Uiteraard is een BV oprichten ook niet gratis. Voor het oprichten van een Spaar BV moet de notaris worden ingeschakeld. Daarnaast moeten er door een boekhouder of accountant ook nog eens jaarrekeningen en aangiften vennootschapsbelasting worden gemaakt. Ook aan de Kamer van Koophandel is een bijdrage verschuldigd. Hoewel deze kosten in mindering kunnen worden gebracht op de ontvangen rente zal het duidelijk zijn dat de Spaar BV een redelijk groot vermogen moet bevatten om deze kosten acceptabel te houden ten opzichte van de ontvangen rente. Het doel is immers om geen negatief resultaat te behalen.   

De Spaar BV toch in box 3?

Inmiddels is er ook via de belastingrechter al geprocedeerd over deze manier om de box 3 heffing te ontlopen. Op basis van de wet zou het oprichten van de BV immers kunnen worden gezien als een handeling uitsluitend bedoeld om belastingheffing te voorkomen. En dergelijke handelingen kunnen fiscaal als fictief worden beschouwd. Zekerheid is er beslist nog niet. Maar voor spaarders is beleggen wellicht nog steeds een beter alternatief. Kies dan wel voor een betrouwbare online broker op deze site.

Beleggen in voeding?

Volgens de Verenigde Naties zal de wereldbevolking in 2030 weer met een miljard mensen zijn toegenomen tot 8,6 miljard. In 2100 zal dat zijn opgelopen naar 11 miljard. Weinig beleggers zullen hun blik al op het jaar 2100 hebben gericht, maar 2030 komt als behoorlijk dichtbij. Hoe moeten al die extra monden worden gevoed en welke sectoren gaan daarvan profiteren? Die vraag wordt niet voor het eerst gesteld in de geschiedenis. Thomas Robert Malthus deed het ook heel indringend. Hij voorspelde eigenlijk dat het niet zou gaan lukken en dat de mensheid ten onder zou gaan aan die te snelle groei. Toch lukte het telkens weer door inventiviteit de voortplantingssnelheid voor te blijven, al waren en zijn er ook altijd tijdelijke tekorten in bepaalde gebieden. Welke technologieën maken de beste kans op dit moment om al die hongerige monden te voeden?

Online beleggen bij Markets.comKweekvlees

Voor iedere kilo vlees is er op dit moment 25 kilo voer en 15.000 liter water nodig. Dat geeft een enorme extra druk op de landbouwproductie en de aarde die nu eenmaal maar beperkte ruimte heeft. Maar als we in staat zouden zijn om van 1 kilo ingrediënten ook 1 kilo vlees te maken? De eerste burger met kweekvlees kostte ongeveer € 300.000. Met de huidige technologie, die nu in een Nederlandse kluis ligt, verwachten onderzoekers in staat te zijn om binnen vijf jaar een kilo vlees te produceren voor een prijs die tussen de 10 en 20 euro ligt. En dat zonder een veestapel die veel landbouwproducten en water gebruikt, veel ongewenst methaan produceert en veel ruimte in beslag neemt. Als kweekvlees in productie wordt genomen op commerciële basis, lijken de voordelen enorm, net als de winsten.

Zeewier

In Azië is deze zeer proteïnerijke groente al ingeburgerd en ook in de rest van de wereldkeuken staat het soms op het menu. Zeewier kan enorm snel groeien als het voldoende licht krijgt en ook ondiep water is geen probleem, zodat het oogsten niet echt moeilijk hoeft te zijn. Daar kan geen boerenkool tegen op. Er zijn nu plannen om zeewier te kweken tussen de enorme windmolenparken op zee. Daar kunnen dan draden worden gespannen in ondiep water en de scheepvaart heeft er geen enkele hinder van. Als u het als consument wilt eten, is zeewier binnenkort een product waar veel aan te verdienen valt.

Vis kweken op volle zee

Zalm kweken lukt tot dusverre alleen nog in de Noorse Fjorden en bij de Schotse kust. Maar er zijn problemen met ziekten en parasieten, omdat de doorstroming bij de kust onvoldoende is. Men is bezig met de ontwikkeling van volledig geautomatiseerde platforms die op volle zee kunnen worden gebruikt om die nadelen te voorkomen. In welke methode heeft u het meeste vertrouwen? Kies voor uw beleggingen altijd een betrouwbare online broker. Op deze site vindt u die.

Kansen in Brazilië?

In tegenstelling tot de meest andere beurzen is die Brazilië sinds september in opmars. De winst vanaf het moment dat de stijging begon, bedraagt inmiddels al 19% en volgens insiders zit er nog veel meer in het vat. De reden van deze positieve ontwikkeling is de verkiezing van Jair Bolsonaro tot president van het grootste Zuid-Amerikaanse land. Dat mag misschien verbazing wekken, want Bolsonaro is beslist niet onomstreden. Maar beleggers in Brazilië zijn blij met hem op dit moment.

Online beleggen bij Markets.com

Een man met soms extreme standpunten

Jair Messias Bolsonaro is 63 jaar en lid van de Sociaal Liberale Partij. Hij werd voor het eerst in 1991 verkozen in het Nationaal Congres en zal op 1 januari 2019 de 38e president van Brazilië worden. Tijdens zijn verkiezingscampagne werd hij neergestoken, toen hij een toespraak hield in Juiz de Fora. Hij overleefde de aanslag en versloeg zijn tegenstander van de Arbeiderspartij daarna met grote overmacht. Van Bolsonaro is bekend dat hij extreme opvattingen heeft over onder meer homo’s en een zeer strenge aanpak van criminaliteit voor ogen heeft. Over de rol van de vrouw in de Braziliaanse maatschappij liet hij zich meerdere malen denigrerend uit. Hij heeft openlijk zijn bewondering uitgesproken voor de wijze waarop dictators de problemen in een land oplosten. Daarbij beperkte hij zich niet tot Zuid-Amerika. Toch verwachten insiders niet dat hij zichzelf als dictator zal gaan opstellen. Hij wil voortgang maken met zijn op sommige punten controversiële agenda.

Dat beleggers nationaal en internationaal nu in hem een oplossing zien voor een aantal problemen in het land komt mede doordat hij zijn toon heeft gematigd op economisch gebied. Voordien was hij een tegenstander van hervormingen en privatiseringen. Dat hij Paulo Guedes heeft aangesteld als economisch adviseur en minister beschouwen beleggers als een teken aan de wand. Guedes geldt als een sterke voorvechter van marktwerking.  

Een einde aan de corruptie

Brazilië wordt nu al jaren geplaagd door corruptieschandalen op het hoogste niveau. Met name onder de vorige regering was het bar en boos. Dat betekende ook dat bedrijven vaak met omkoping belangrijke overheidsopdrachten binnenhaalden en de vrije marktwerking leek te zijn verdwenen. Dat maakte de Braziliaanse beurs onvoorspelbaar. En beleggers schuwen onzekerheid. Men verwacht dat Bolsonaro een eind zal maken aan dergelijke praktijken. Dat er in de Nationaal Congres geen meerderheid is van zijn partij ziet men als een garantie dat zijn meer extreme denkbeelden niet in wetten zullen worden vastgelegd. Wilt u profiteren van een mogelijke opleving in Brazilië? Op deze site vindt u betrouwbare online brokers, die beleggingsproducten hebben die dat mogelijk maken.

Themis blaast beursgang af

Het was een teleurstellend bericht dat biotech-bedrijf Themis een beursgang voorlopig niet zag zitten. Door het bijzondere karakter van het bedrijf en het relatief kleine bedrag dat men wou ophalen (€ 35 miljoen) leek het een leuke beursgang voor particulieren die wel van een gokje houden. Maar omdat de marktomstandigheden ongunstig werden genoemd, besloot Themis het voorlopig voor gezien te houden. Dat lijkt geen incident meer, maar misschien wel een trend te worden.

Online beleggen bij Markets.com

Het is rustig met nieuwkomers

Themis was al de derde die een beursgang in Amsterdam heeft afgezegd dit jaar. Eerder was het Leaseplan dat de plannen voorlopig in de ijskast stopte. En ook Varo Energy (eigenaar van onder meer de tankstations van Argos) besloot het toch anders te doen. Hunkemöller leek ook plannen te hebben voor een beursgang dit jaar, maar daar bleef zelfs de aankondiging achterwege. Ook elders in Europa is het aantal beursgangen dit jaar niet bepaald overweldigend. Dat er ook teleurstellende emissies waren, zoals die van Aston Martin in Engeland, zal zeker meegeteld hebben. Maar ook in 2017 was het aantal beursgangen in Amsterdam erg beperkt. Dat is verwonderlijk, omdat we momenteel in een periode van hoogconjunctuur verkeren. Wie naar de beurs wil, zal toch in een goede tijd daarvoor willen gaan. Na de kredietcrises is een fors aantal bedrijven van de beurs verdwenen en tot dusverre lijkt vervanging nog niet aan de orde.

Er zijn critici die zeggen dat beursgangen steeds meer aan relevantie inboeten voor ondernemingen die op zoek zijn naar geld. Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat een emissie een complex en duur proces is geworden en dat er risico’s aan zijn verbonden. Dat is misschien de reden dat ondernemingen vaak langer in handen blijven van private investeerders. De nog steeds lage marktrente zal hierin zeker ook een belangrijke rol spelen.

De cijfers en feiten

Volgens een recente Amerikaanse studie is het aantal beursbedrijven in de VS in de laatste 10 jaar met 50% afgenomen. Tien jaar geleden bedroeg het aantal beursbedrijven nog meer dan 8.800. Nu is dat iets meer dan 4.000. Dat heeft beslist niet alleen te maken met de crisis of andere problemen. Het aantal bedrijven dat in private handen bleef, steeg namelijk met een factor vijf. Als dit ook de toekomst is voor Amsterdam zal het daar stil worden op de beurs. Maar vandaag de dag kunt u nog steeds kiezen uit een aantal interessante opties. Gebruik hiervoor wel een betrouwbare online broker, zoals die staan vermeld op deze site.

Prijsvechters in de problemen?

Het zijn al jaren goede tijden voor Europese toeristen als het aankomt op vliegtickets. Er komen steeds meer prijsvechters bij en de strijd om de toerist vertaalt zich steeds meer in lagere tarieven. Het was dan ook even schrikken dat Ryanair niet langer vanaf Eindhoven zal vliegen. De Ierse prijsvechter heeft dit in ieder geval voor het winterseizoen aangekondigd. Maar de aandacht bij andere prijsvechters voor de vrijgekomen vluchten (6 per dag) is erg groot. Ook KLM zou graag deze ‘slots’ overnemen voor vluchten van Transavia, om zo meer ruimte voor zichzelf te creëren op Schiphol. Maar er is eveneens een groot aantal buitenlandse maatschappijen die al interesse toonden.

De problemen bij Ryanair

Voor Ryanair zijn kosten de belangrijkste reden om te stoppen met vluchten vanaf Eindhoven. Stakingen en de oplopende olieprijs maken het moeilijk voor de prijsvechter om de extreem lage prijzen van tickets die bij het winterseizoen horen te handhaven. Ryanair zal de vrijgekomen vluchten inzetten op luchthavens waar het personeel goedkoper is en op bestemmingen waar het brandstofverbruik relatief gezien lager zal zijn.

Maar volgens kenners komt een probleem bij Ryanair bovendrijven wat inherent is aan het systeem van prijsvechters. Alle bedrijven moeten mee in de dumping van tickets. Vaak wordt dit gecombineerd in ‘vlucht met hotel’, in zogenaamde pakketprijzen. Dit verdienmodel betekent dat de onderneming de kosten extreem laag moet houden. Omdat ook de salariskosten constant onder druk staan, leidt dit vaak tot onvrede onder het personeel. Bij Ryanair heeft dit tot zoveel onrust geleid dat stakingen bijna aan de orde van de dag zijn.

Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR verwacht de komende winter een ‘bloedbad’ als het aankomt op de prijzen in het toerisme. Dat de extreem lage prijzen ook tot problemen kunnen leiden bij de aanbiedende prijsvechters is iets dat reizigers vaak niet beseffen. Het is dus beslist niet alleen Ryanair die dergelijke problemen ondervindt.  

Minder prijsvechters door concurrentie?

De erosie van de prijzen voor tickets op populaire bestemmingen leidt steeds vaker tot een prijzenslag die het niet langer mogelijk maakt om kostendekkend te vliegen. Vooral in het winterseizoen doet zich dit probleem voor, omdat de capaciteit te groot is geworden. Als de strijd om de toerist eenmaal goed losbarst, kan de consument daar tijdelijk van profiteren. Maar het lijkt onvermijdelijk dat er prijsvechters zullen verdwijnen. Kunt u de juiste keuze maken en de winnaars en verliezers aanwijzen? Doe dat dan met een positie bij een van de betrouwbare online brokers op deze site.

VNO is trots op dividendbelasting lobby

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW is trots op zijn strijd voor het afschaffen van de dividendbelasting in Nederland. Dat plaatst hem lijnrecht tegenover de werknemersorganisatie FNV. Zijn verklaring voor dit standpunt en zijn medewerking aan de lobby voor afschaffing van de dividendbelasting, is dat Nederland aantrekkelijk blijft voor beleggers uit de hele wereld. Hij ziet dit mede als een mogelijkheid om ongewenste overnames van grote Nederlandse beursbedrijven te voorkomen. De overname van ABN AMRO in het verleden en de gevolgen die dit zou hebben gehad voor de zetel van het hoofdkantoor noemt hij als voorbeeld. Hij is daarom ook beslist niet onder de indruk van de kritiek op de maatregel.

Beleggen bij Markets.comHypocriete reacties in de politiek

De Boer noemt een aantal politici bijzonder hypocriet als ze het hebben over dit onderwerp. Hij wijst daarbij bijvoorbeeld op een motie van de linkse partijen om vijandige overnames uit het buitenland tegen te houden. In de motie wordt de regering opgeroepen om alles op alles te zetten om zaken als het bod van Heinz Kraft op Unilever onmogelijk te maken. Juist een bedrijf als Unilever is er bijzonder bij gebaat dat de dividendbelasting wordt afgeschaft. De Boer ziet dan ook niks in een lapmiddeltje, zoals het verlagen van de dividendbelasting.

Een cadeau aan rijke buitenlandse aandeelhouders

De FNV ziet de kwestie nog steeds geheel anders. De afschaffing zal alleen tot gevolg hebben dat een aantal rijke aandeelhouders in belastingparadijzen in totaal € 2 miljard kan opstrijken. De bond gaat dan ook de straat op om ondertekenaars te werven voor een petitie tegen de afschaffing van de dividendtaks. De bond rekent het dit kabinet zwaar aan dat het met een maatregel komt om het grootkapitaal te belonen. Dit geld zou volgens de bond veel beter kunnen worden ingezet om Nederlandse werkenden of mensen met een uitkering of klein pensioen te ondersteunen. Wrang noemt de FNV daarbij ook die andere belastingmaatregel die alle consumenten met extra lasten confronteert: de btw-verhoging.

De belegger en de afschaffing van de dividendbelasting

Voor de meeste particuliere beleggers is de afschaffing nauwelijks van enig belang. In het algemeen is zowel Nederlandse als buitenlandse bronbelasting verrekenbaar met de inkomstenbelasting. Indien de maatregel zou leiden tot een hogere koers van een aantal multinationals, zoals Shell en Unilever, kan de particuliere belegger hiermee wellicht zijn voordeel doen. Als u een positie inneemt, kunt u dat het beste doen via een betrouwbare online broker op deze site.