Voorkomt extra informatie beleggingsfouten?

Sinds 2018 geldt de Europese verordening PRIIPs. Deze is bedoeld om particuliere beleggers voldoende informatie te geven over beleggingsproducten die voor hen toegankelijk zijn. Een van de eisen is hierbij dat de beleggingsproducten essentiële informatie verschaffen over het product in de taal van het land waarin het wordt aangeboden. Dat betekent dat een groot aantal Amerikaanse fondsen niet langer bereikbaar zijn voor particuliere beleggers. Daar is men niet bereid om zich te conformeren aan de Europese regels en vele vertalingen speciaal voor Europa te maken. Inmiddels is er een petitie gestart om Amerikaanse ETF’s met een belegd vermogen van minimaal $ 1 miljard weer toegankelijk te maken voor Nederlandse particuliere beleggers.

Online beleggen bij Markets.com

Hoe belangrijk is een Nederlandstalige beschrijving voor u?

Van de grootste 100 ETF’s ter wereld komt 90% uit de VS. Voor de invoering van PRIIPs kozen de meeste Nederlandse beleggers dan ook in het algemeen voor de grotere Amerikaanse fondsen die wat kosten betreft meestal goedkoper zijn dan overige fondsen. De informatie die is voorgeschreven op basis van Europese regelgeving is wel beschikbaar (en meer) in het Engels. Het is daarom discutabel in hoeverre de eis van een Nederlandse vertaling inderdaad het belang dient van een groot aantal Nederlandse particuliere beleggers. Vele van deze hebben immers een voldoende beheersing van de Engelse taal, omdat deze nu eenmaal ook de voertaal is op de belangrijkste financiële markten. Ook is het vandaag de dag zonder probleem mogelijk om de beschrijving door Google Translate te halen, wat in het algemeen een verhaal oplevert in krom Nederlands. Maar de eerlijkheid gebiedt ook om te zeggen dat ook de originele beschrijving maar zelden een helder verhaal oplevert. De vele details die moeten worden verstrekt zijn vaak niet uitnodigend om te lezen.

Wat houdt ondertekening van de petitie in?

Door de petitie te ondertekenen vraagt een particuliere belegger aan de toezichthouder om de grotere Amerikaanse ETF’s weer beschikbaar te maken. Hierbij gaat het dan uitsluitend om fondsen met een belegd vermogen van meer dan $ 1 miljard. In de petitie wordt gesteld dat de particuliere belegger door de huidige regelgeving onnodige kosten moet maken, omdat momenteel in Nederland alleen duurdere ETF’s te koop zijn. Experts menen echter dat door het stellen van de grens op $ 1 miljard de uitvoerbaarheid van de regelgeving nog meer onder druk komt te staan en pleiten voor een complete herziening.

Via de betrouwbare online brokers op deze site heeft de particuliere belegger toegang tot een groot aantal beleggingsproducten.

Gelukkig worden door een werkweek van 72 uur?

Misschien kijkt ook u als belegger met bewondering naar wat de topmensen van de succesvolle beursbedrijven in China hebben bereikt. Soms komt er ook wat naar buiten over de eisen die hiervoor moeten worden gesteld aan de werknemers. Jack Ma, topman van AliBaba, de grootste internetshop in China en wellicht binnenkort ter wereld, verlangt van zijn werknemers een werkweek van minimaal 72 uur. Ze moeten dan ook instemmen met het 996 concept dat geldt binnen de internetreus. Van werknemers wordt verwacht dat ze van 9 in de ochtend tot 9 in de avond werken en dat gedurende 6 dagen in de week. Volgens Jack Ma leidt werken van 9 tot 9 overigens tot enorm veel geluk en is het vanzelfsprekend dat de employees van zijn bedrijf dit ook zo zien. Als je te weinig tijd en energie steekt in je werk, kun je immers nooit het succes bereiken dat iedereen nastreeft!

Online beleggen bij Markets.com

Een arbeidersparadijs door structureel overwerk?

Het is in China niet ongebruikelijk dat er hard gewerkt moet worden. De successen van de export zijn mede daaraan te danken. Nu de lonen langzaam aan het stijgen zijn, gaan de Chinese werknemers op zoek naar de luxe die inmiddels ook in alle Chinese grote steden ligt te pronken in winkels van de meest bekende merken. Ook is er de behoefte om de toekomst van de kinderen te garanderen en daar is vaak veel geld voor nodig, bijvoorbeeld voor een studie aan een topuniversiteit in Europa of de VS. De Chinese overheid is echter ook niet blij met uitspraken zoals die van Ma. Het communisme is tenslotte bedoeld om gelijkheid te realiseren en het structureel overwerken van medewerkers zou als uitbuiting kunnen worden gezien als dat wordt toegepast als middel om de winst van beursbedrijven op te schroeven. Het officiële standpunt van de leiding van de communistische partij is dan ook dat de concurrentiekracht van een bedrijf niet verbetert als de werknemers tot lange werkweken worden gedwongen. Het is inmiddels ook bekend dat met name employees in de technologiesector onder een dergelijk druk staan dat stress bijna vanzelfsprekend is en het zelfmoordpercentage schrikbarend hoog ligt.

Beleg verstandig

Beleggers in Chinese topbedrijven dienen zich dan ook te realiseren dat een groot deel van het succes van deze ondernemingen is gebaseerd op (te) lange werkweken. Zowel van de zijde van de werknemers als van de regering zullen op termijn aanpassingen worden geëist. Verstandig beleggen doet u bij een betrouwbare online broker op deze site.

Grote bedrijven kunnen voor niks lenen

Natuurlijk had het verruimen van de liquiditeit door de Centrale Banken na de kredietcrisis meerdere doelstellingen. In de eerste plaats moest het vertrouwen in de financiële wereld en met name de banken weer worden hersteld. In Europa moest mogelijk worden gemaakt dat Griekenland staatsleningen kon blijven uitgeven. Maar het was ook noodzakelijk om de economie weer aan te jagen. Door een lage rente te garanderen voor een langere periode zouden bedrijven meer kunnen lenen om te investeren. Toch is dat ondanks een lange periode van lage rente in Nederland niet gebeurd. De investeringen in ons land zijn de afgelopen jaren procentueel niet meer toegenomen dan het BBP.  Ook de overheid heeft de afgelopen jaren niet gekozen voor een forse toename van de investeringen. Het niveau ligt zelfs nog onder dat van voor de kredietcrisis.

Online beleggen bij Markets.com

Ook beursbedrijven lenen gratis geld

Dankzij het beleid van de ECB waar het opkopen betreft van obligaties, hebben ook deze bedrijfsleningen een renteniveau gehaald dat nog nooit eerder is vertoond. In 2016 gaf Henkel een bedrijfslening uit voor 5 jaar met een coupon van 0%. De lening werd boven pari geplaatst, zodat Henkel meteen geld toe kreeg op de € 700 die men ophaalde. LVHM, onder andere handelaar in dure champagnes, en geneesmiddelenproducent Sanofi wisten nadien ook grote bedragen binnen te krijgen zonder daar een eurorente voor hoeven te betalen. ‘Ons’ Unilever leende vorig jaar voor 0,5% en Ahold voor 0,875%, die laatste obligaties lopen wel 7 jaar. Grote beursbedrijven die vertrouwen genieten in de financiële wereld kunnen dus geld lenen voor investeringen of overnames zonder dat daar een prijskaartje aan hangt. De situatie in het MKB is echter volstrekt anders. Hoewel er inmiddels ook andere bronnen zijn, zoals crowdfunding, moet het grootste deel van het geld dat deze bedrijven moeten lenen van de ‘gewone’ banken komen. Die staan echter beslist niet te springen om risicovol te lenen in deze sector. Het is zelfs opvallend dat de totale kredietportefeuille van de banken in Nederland is gekrompen. Waar de economie behoorlijk steeg in de periode 2010 tot en met 2018, daalde de leningenportefeuille van de gezamenlijke banken in ons land van € 1.323 miljard naar € 1.272 miljard.

Bent u voorbereid op renteverhoging?

Beleggers dienen te beseffen dan de grote beursbedrijven momenteel de laagste rentepercentages betalen op hun krediet die ooit zijn voorgekomen. Als de rente omhooggaat, zal dit niet alleen overheden raken. Is uw effectenportefeuille bestand tegen een renteverhoging? De beleggingsproducten bij de betrouwbare online brokers op deze site omvatten ook mogelijke bescherming bij lagere beurskoersen.

Is het tijdperk van olie en gas definitief voorbij?

Het is een discussie die de media beheerst, maar ook steeds meer onderwerp van gesprek wordt op verjaardagen en andere gelegenheden waar mensen bijeenkomen om te praten. In 2050 moeten alle huizen in Nederland van het gas af zijn. Er wordt ook al heftig geprotesteerd en het begrip voor deze maatregel lijkt ook te ontbreken. Zoals wel vaker, kijken we in dit soort gevallen vaak niet verder dan onze eigen grenzen. Nederland is het enige land ter wereld dat voor de verwarming zoveel gebruik maakt van aardgas. Niet onlogisch, gezien de hoeveelheden die er opgepompt konden worden. De achtergronden voor deze keuze van de huidige regering doen er voor uw beleggingsactiviteiten eigenlijk niet zoveel toe. Een eenmaal ingezet politiek beleid wordt maar zelden aangepast door toekomstige beleidmakers. Wat zal er in de plaats komen voor de verwarming door gas in ons land en kunt u daar als belegger profijt van hebben?

Online beleggen bij Markets.com

De alternatieven

Het lijkt voor de hand te liggen dat in ons land de ontwikkeling zal worden gevolgd die in Duitsland al is ingezet. Voor de verwarming wordt daar steeds vaker gebruik gemaakt van warmtepompen, al dan niet elektrisch. Deze halen de warmte uit de lucht, de grond en het grondwater. Ook het gebruikmaken van restwarmte uit de industrie door het aanleggen van warmtenetten zal over 30 jaar een groot aantal huizen in ons land moeten verwarmen. Bedrijven die zich hierop gaan richten, kunnen dus interessant zijn voor uw portefeuille.

Innovatie in de oliesector zorgt voor hogere opbrengsten

Olie en gas zijn ‘uit’ volgens veel beleggers. Het is niet duurzaam en het maakt ook geen ‘goede indruk’ als u niet belegt in bijvoorbeeld wind- of zonne-energie. Het is echter ook een realiteit dat de wereld nog een lange periode afhankelijk zal blijven van fossiele brandstoffen en dat beleggers deze nog niet volledig moeten afschrijven. De innovaties op het gebied van de winning van olie en gas zijn – mede door de hoge prijzen in het verleden – erg snel gegaan. Waar het nog maar kortgeleden slechts mogelijk was om bestaande velden voor een derde leeg te halen, kan dat nu voor de helft zonder extra milieuschade. En waar vroeger voor het boren naar olie een grote groep goedbetaalde specialisten nodig was, gebeurt dat nu bijna volledig geautomatiseerd onder toezicht van één persoon. De productiekosten van een vat olie worden daardoor steeds lager. Iets om over na te denken als belegger. Ook voor het beleggen in olie, gas en ondernemingen die zich bezighouden met de winning van fossiele brandstoffen kunt u terecht bij de betrouwbare online brokers op deze site.

Disruptie, een woord om te onthouden

Beleggers moeten weer een nieuw woord opnemen in hun vocabulaire. Het is woord dat schrikbeelden oproept van een markt die plotseling verstoord dreigt te worden door het opdoemen van een reus in beleggingsland. Het beste voorbeeld deed zich voor in 2017. Amazon nam de supermarktketen Whole Foods over. Dat leek een duidelijke poging om de fysieke winkelsector op het gebied van dagelijkse boodschappen aan te vallen. De poging werd als zo serieus gezien dat overal ter wereld de aandelen van supermarktketens omlaaggingen. Ook Ahold-Delhaize bleef niet gespaard en dit aandeel werd fors lager gezet, ondanks de goede cijfers en vooruitzichten. Beleggers buitelden over elkaar om de ineenstorting van de supermarktketens voor te zijn. Wie toen zijn aandelen voor € 15 verkocht, zal zich twee jaar later nog eens op het hoofd krabben. Voorlopig is de storm weer geluwd en heeft Ahold-Delhaize zich hersteld op €23. Ook verkoopt de grootgrutter steeds meer online en lijkt AH in staat hier de concurrentie aan te kunnen.

Online beleggen bij Markets.com

Disruptie is overal

Disruptie kan ook worden gedefinieerd als ‘het verstoren van de bestaande orde’. De belangrijkste verstoorders in de wereld van het beleggen zijn natuurlijk de techno-reuzen. De groep, aangeduid als FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google/Alphabet), kan iedere sector binnen de kortste keren volledig op de kop zetten, alleen maar door plannen aan te kondigen een nieuwe activiteit te gaan starten. De enorme hoeveelheden cash die deze bedrijven beschikbaar hebben hun bekendheid onder de consumenten maakt het voor kleine concurrenten bijna onmogelijk om hiertegen op te boksen. Ook wordt het als een van de kenmerken van de ‘nieuwe economie’ gezien dat er slechts één reus de dienst uitmaakt en er hoogstens kruimels overblijven voor andere bedrijven. Maar disruptie kan ook sluipend zijn werk doen zonder dat er tech-reuzen aan te pas hoeven te komen. Er komen steeds meer webwinkels in Nederland en het wordt in de winkelcentra steeds meer duidelijk dat ook de grote winkelketens hier niet meer tegen kunnen opboksen. De consument wil steeds meer en dat behoort in een fysieke winkel nu eenmaal niet tot de mogelijkheden. Ook in andere sectoren zoals de financiële wordt steeds duidelijker dat de digitale diensten het zullen overnemen in de toekomst.

Bescherm uw portefeuille tegen disruptie

Beleggers die niet willen dat hun portefeuille op termijn op de kop wordt gezet, kunnen zich maar beter goed voorbereiden op dit verschijnsel dat zich overal kan voordoen. Bescherming voor uw portefeuille of mogelijkheden voor een beter rendement vindt u bij de beleggingsproducten van de betrouwbare online brokers op deze site. 

 

Durft u het aan: ING?

Nederlands grootste internationale bank zit al geruime tijd in de hoek waar de klappen vallen. In eerste instantie was er de affaire in Nederland waarbij het Openbaar Ministerie constateerde dat de ING jarenlang te weinig had gedaan om het witwassen te voorkomen. Er werd in september 2018 een schikking getroffen waarbij de ING een boete betaalde van € 775 miljoen. Dit was de hoogste boete die in Nederland ooit was opgelegd. Het bestuur reageerde op de kwestie met een arrogantie die vergelijkbaar was met die van de grote banken voor de kredietcrisis. Er werd geen boetekleed aangetrokken en blijkbaar vergaten de bestuurders van de bank dat deze boete vooral ten koste ging van de aandeelhouders. In ieder geval werd er slechts over salarisverhoging voor de top gesproken, en niet over financiële offers. De beleggers waren duidelijk ‘not amused’ en lieten dit ook blijken door in grote getalen hun aandelen te verkopen.

Online beleggen bij Markets.com

Internationale problemen

Ook in andere landen waar de ING zakendoet, was de schikking in Nederland natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. Dat er ook elders onderzoek zou volgen, stond daarmee wel vast. In maart werd door de media gemeld dat er via het filiaal van de ING in Moskou honderden miljoenen euro’s zijn doorgesluisd naar bedrijven die in verband worden gebracht met witwassen. De strafmaatregelen van de Russische overheid zijn nog niet bekend gemaakt, maar zullen beslist niet mals zijn. Slechts een paar weken later kwam het bericht dat de Bank van Italië maatregelen had getroffen tegen de ING. Ook hier was er sprake van onvoldoende interne controle waar het witwassen betreft. ING mag vooralsnog geen nieuwe klanten in Italië aannemen totdat de onvolkomenheden zijn opgelost. In Amerika heeft de bank mogelijk een ander probleem, omdat pensioenfondsen de ING en een aantal overige banken hebben aangeklaagd vanwege mogelijk manipuleren van Mexicaanse staatsobligaties. De omvang van de claim is nog niet bekend.

Verbeterplannen

Om het vertrouwen van beleggers terug te winnen heeft de bank bekend gemaakt dat het afscheid heeft genomen van 2.700 klanten en de komende periode actief alle dossiers door te nemen van klanten die mogelijk verdacht kunnen zijn. Ook zullen er honderden miljoenen worden geïnvesteerd om het anti-witwasbeleid te verbeteren. Voor beleggers is wellicht de verwachting dat de honoraria de komende jaren 5 tot 10% zullen groeien door verbeterde digitale diensten interessanter. Gelooft u in een winstgevende toekomst voor de ING? Beleggen kan middels diverse beleggingsproducten van de betrouwbare online brokers op deze site. 

 

Patentoorlog verplaatst zich naar auto-industrie

Als belegger zult u ongetwijfeld de naam Nokia niet meer verwachten als het gaat om recente technologieën. De Finse maker van mobiele tijd kende een korte tijd van glorie toen praktisch iedere gebruiker van een mobiele telefoon gebruik maakte van de producten van dit bedrijf dat op dat moment technologisch toonaangevend was. Het zette Finland gedurende deze jaren op de kaart als een land van technologische hoogstandjes. Maar de smartphone kwam en in die wereld kon het bedrijf geen rol van betekenis meer spelen. Vandaag de dag is Nokia een schoolvoorbeeld hoe snel een bedrijf een rol in de wereldeconomie kan verspelen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Amerikaanse tech-reuzen van vandaag constant op zoek zijn naar diversificatie, om te voorkomen dat een vergelijkbaar lot hen zal treffen. In 2013 nam Microsoft de mobiele telefoontak over en bleef er een afgeslankt bedrijf over, dat zich met name richt op netwerkinfrastructuur, navigatiediensten en de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Als beursgenoteerd bedrijf leek Nokia minder interessant, ook nadat het Franse Alcatel-Lucent werd overgenomen. Maar is er toch een belangrijke rol voor Nokia in de toekomst weggelegd?

Online beleggen bij Markets.com

Daimler klaagt over Nokia in Brussel

In de tijd dat Nokia wereldwijd toonaangevend was op het gebied van mobiele telefonie werd er door het bedrijf voortdurend geïnvesteerd in nieuwe technologie en onderzoek daarnaar. Nokia bezit dan ook een enorm aantal patenten die op termijn wellicht een vermogen waard zullen blijken te zijn. Een deel van de patenten van Nokia zouden essentieel kunnen zijn voor de communicatie van zelfrijdende auto’s. Volgens de Duitse autobouwer Daimler maakt Nokia misbruik van deze patenten, omdat het bedrijf de auto-industrie geen toegang wil geven tot deze communicatietechnologie. Volgens Nokia zijn er echter voldoende mogelijkheden om gebruik te maken van de patenten die het bedrijf bezit. Dat hiervoor dan eerst goede financiële afstaken over gemaakt zouden moeten maken, lijkt duidelijk. In het recente verleden waren er rechtszaken tegen onder meer Apple, Samsung en Qualcom over sleuteltechnologieën voor de auto-industrie. Analisten denken ook dat de patentoorlog die te verwachten valt bij de ontwikkeling van een zelfrijdende auto pas begonnen is.

Waar staat u in een patentoorlog?

Denkt u als belegger dat Nokia door haar patenten een interessant bedrijf gaat worden als partner van een grote autobouwer of denkt u dat de patenten zullen worden gebruikt zonder dat daar een grote financiële vergoeding tegenover staat? Via de beleggingsproducten van de betrouwbare online brokers op deze site kunt u een keuze maken.

 

Duitsland siddert voor no-dealbrexit

Terwijl in de aanloop naar Brexit in veel landen vooral werd gekeken op welke wijze men kon profiteren van het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU, komen er nu ook steeds meer berichten over de grote nadelen, zeker als er geen deal wordt gesloten over Brexit. Premier May lijkt nog een laatste poging te willen doen om daarna ook moegestreden terug te treden als minister-president van het Verenigd Koninkrijk. In Groot-Brittannië is de controverse met betrekking tot de EU nog even groot als voor het referendum. Tegenstanders zien de EU nog steeds als een groot kwaad en willen, ongeacht de gevolgen, dat het Verenigd Koninkrijk weer haar ‘onafhankelijkheid’ herovert. Een groot deel van de bevolking wordt nu echter al geconfronteerd met de nadelige gevolgen van Brexit waar het gaat om koopkracht en zekerheid van werkgelegenheid. Dat zijn zaken die de voorstanders niet hadden voorspeld en nu al tot teleurstelling leiden in het land. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, zal Groot-Brittannië weer in een isolement terechtkomen en dat zal grote gevolgen hebben voor de economie.

Online beleggen bij Markets.com

Een op de vier bedrijven zal mensen moeten ontslaan

Deze opmerking werd niet gemaakt door een economisch expert in Groot-Brittannië, maar door Dieter Kempf, voorzitter van het Bundesverband der Deutsche Industrie. Dit overkoepelend orgaan vertegenwoordigt 100.000 ondernemingen in Duitsland. In een gesprek met de pers uitte Kempf zijn zorgen over een vertrek van de Britten uit de EU zonder dat er een akkoord wordt bereikt. Een no-dealbrexit zou volgens de voorzitter van de BDI een half procent groei gaan kosten in Duitsland. Dat zou nog bovenop de schade komen die al is geleden. Sinds het referendum over Brexit is de export vanuit Duitsland naar het Verenigd Koninkrijk al gedaald met 5%. Dit in tegenstelling tot de export naar landen in de EU die in dezelfde periode is gegroeid. Indien er geen deal wordt gerealiseerd verwacht Kempf dat minstens 1 op de 4 bedrijven in Duitsland die nu exporteren naar Groot-Brittannië mensen zal moeten ontslaan. De Duitse economie zal daardoor nog meer schade gaan oplopen dan tot dusverre al heeft plaatsgevonden. Kempf riep de politici in het VK en de EU dan ook op om hun uiterste best te doen alsnog een overeenkomst te realiseren.

Als belegger hangt er voor u ook veel van af op welke wijze Brexit gestalte zal krijgen. De onzekerheid zal in ieder geval binnenkort verdwijnen. Indien u uw portefeuille wilt beveiligen of aanpassen, kan dat met de producten van de betrouwbare online brokers op deze site.

Ultimate Fighting op de beurs?

William Morris Endeavor (WME) overweegt volgens de Wall Street Journal een beursgang. Het bedrijf is in de VS vooral bekend als eigenaar van een agency van talentscouts in Hollywood. Maar het is ook het bedrijf dat achter de grote free-fightwedstrijden. Deze lijken in de VS de rol te hebben overgenomen van de vroeger immens populaire titelgevechten in het zwaargewicht boksen. Het titelgevecht van de excentrieke Conor McGregor in de UFC onlangs behoorde wereldwijd tot de best bekeken televisieshows ooit. WME kocht de UFC, de grootste organisatie op het gebied van free fight in 2017.

Online beleggen bij Markets.com

De moord op Jamal Khashoggi

In 2018 haalde WME een investering op van $ 400 miljoen bij het staatsfonds van Saoedi-Arabië. Later dat jaar werd de Amerikaanse journalist van Saoedische afkomst Jamal Khashoggi vermoord bij een bezoek aan het consulaat van Saoedi-Arabië in Turkije. Op het hoogste niveau werd in Amerikaanse regeringskringen gesproken over betrokkenheid van de Saoedische kroonprins bij deze moord. Na een uitvoerig onderzoek kon deze indruk niet worden weggenomen, maar volgden er voorhands geen sancties tegen het land. Op dat moment had WME echter de eerdere deelname al teruggestort. Op basis van deze investering werd op dat moment de waarde van het bedrijf door financieel experts geschat op $ 4 miljard. Inmiddels is die schatting op basis van de mogelijk beursgang verhoogd naar $ 7 miljard.

Geschiedenis van free fight

Free fighting is beslist niet onomstreden door de bruutheid van de gevechten die in een kooi plaatsvinden. Het idee ontstond in 1993 binnen de UFC, de grootste martial arts organisatie ter wereld. De bedoeling was om de beste vechtsporter ter wereld, ongeacht de stijl, te vinden. Er waren slechts beperkte regels en de eerste gevechten waren dan ook vaak bruut en gewelddadig. Het eerste gevecht in deze vechtsport werd gewonnen door een Nederlandse karate- en savate-beoefenaar. Hij schopte zijn tegenstander meerdere tanden uit de mond. De eerste gevechten leidden dan ook tot beschuldigingen dat het hier eerder ging om menselijke hanengevechten dan sport. Inmiddels zijn de regels duidelijker gemaakt en zijn de gevechten immens populair, ondanks het nog steeds brute karakter. Topwedstrijden duren 5 rondes van 5 minuten. Tussen de rondes door is er een pauze van een minuut waarin verwondingen mogen worden verzorgd. Denkt u dat WME een goede aanvulling is op uw portefeuille? Wereldwijde beleggingsproducten kunt u kopen bij de betrouwbare online brokers op deze site.

Negatieve rente Duitse staatsobligaties

Op 22 maart 2019 is de rente op Duitse 10-jaarsleningen onder de 0% gedoken. Beleggers in deze staatsleningen zijn dus bereid op geld toe te leggen om deze als veilig geachte haven, te kopen. Ook in Nederland flirt de rente op middellange staatsleningen met de grens van 0%. In Duitsland werd deze negatieve rente ook in 2016 als eens gerealiseerd. Op dat moment was het voor het eerst in de geschiedenis. De schrik bij de beleggers in aandelen van bedrijven zit er even goed in, omdat de industriecijfers in Duitsland onverwacht behoorlijk tegenvielen. Ook de economische bedrijvigheid in Frankrijk was een domper, deze kromp in de afgelopen maand. Daarnaast is er uiteraard de spanning op de financiële markten door de onzekerheid over de uitkomst van de onderhandelingen tussen de VS en China mer betrekking tot het handelsconflict. Verder lijkt de kans op een no-dealbrexit ook steeds groter te worden. Het grote geld is dus naarstig op zoeken naar veiligheid en het Duitse staatspapier lijkt daarbij de voorkeur te hebben.

Online beleggen bij Markets.com

ECB

Waar in de VS de Fed weer bezig lijkt om de marktrente te normaliseren door deze met kleine stapjes te verhogen, is de ECB daar nog niet aan toe. Sinds oktober daalt de rente op staatsleningen in de EU weer gestaag. De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn in deze periode ook regelmatig neerwaarts bijgesteld. Tijdens de laatst gehouden vergadering van de ECB werd dan ook besloten om de rente niet te verhogen, maar ongewijzigd te laten op het historisch lage niveau. De ramingen voor groei en inflatie in het EU-gebied zijn ook wederom negatief aangepast. De Europese economie lijkt het momenteel weer slechter te doen dan de rest van de wereld. Natuurlijk heeft dit te maken met Brexit, maar de politieke instabiliteit in Italië speelt ook een belangrijke rol. Elders in de wereld wordt met argusogen gekeken naar de groeicijfers van China die voor een groot deel bepalend zijn voor de groei van de wereldeconomie.

Groeiende zorgen voor spaarder

In 2016 leek het er ook even op dat spaarders een rentevergoeding zouden moeten gaan betalen als zij een spaarrekening aanhielden bij een bank. Dat probleem leek verdwenen, maar lijkt nu weer actueel te worden door de huidige ontwikkelingen. Overweegt u te gaan beleggen om het risico van een negatieve rente op uw spaartegoed te voorkomen? Kies dan voor een betrouwbare broker op deze site.